Wood Mood

Written by probationideadlyi on September 20th, 2011. Posted in Elements


woo

木 Wood

 • Cardinal direction:  
 • Timing reversal: vernal equinox  9½º– Пролет 
 • Planet: 
 • Phase: New Yang
 • Direction: Expansive and exterior /in all directions/ 
 • Color: ∞ -Gaina Green Tara2½º
 • Development: Sprouting
 • Fixed Star: Deneb Kaitos-Difda-β /Beta/ Ceti-The second frog for the Master of Constructions and Superintendent of Earthworks
 • Shape:
 • Mental:Idealism-Spontaneity-Curiosity
 • Organs:   liver  gall bladder
 • Body part: TendonsTears
 • Finger control: index finger
 • Sense:sight -eyes
 • Taste: sour
 • Smell: Rancid
 • Life: birth
 • Animal: scaly
 • Emotion: anger
 • Material: Wind- Sound- Moisture-Air-Minerals- Mana-Ink-Acid-Mind-Rubber-Paper-Plants-Poison-Static- Wax- Carbon-Health- Space

Azure Dragon е един от 4-те символа в Китайските съзвездия като представлява сезона пролет и не трябва да бъде бъркан с митологичия Жълт Дракон , които е асоцииран с Имератора на китай. В различни варианти е нарична Зеления Дракон или Дракона от Авалон. Свързан е със Сабиан символите чрез Avalonite22º .Познат е още като Qinglong /Китай/Seiryū /Син Дракон/-Япония и т.н.

WU XING

Въпреки, че обикновенно се превежда като ‘елемент’ китайската дума xing буквално означава нещо подобно на “променящи се фази на състоянието” или “пермутаций” както и “метаморфоза на съществото” . Китайското възприятие за “елемент” е затова леко различно от Западното му възприемане. Западните елементи са виждани като основни градивни блокчета на материята които предполагат статичност а китайските елементи  като контрст са разглеждани като вечно променящи се и затова превода на xing е просто “Петте промени”=5 елемента.
Azure Dragon  е свързан със 7 владения или позиций на Луната, които са:

Владение № Име pinyin Превод свързана fix звезда
1Imix11Chuen 角 Jiăo Horn-Рог α Vir –Libra 23½º
2IkSephira22 亢 Kàng Neck-Врат γ Vir– Libra 10½º
3AkbalSephira33 氐 Dĭ Root-Корен α Lib –Scorpio 13½º
4Kan– Sephira44
房 Fáng Room-Стая  λ ScoSagittarius 24½º
5ChicchanSephira55 心 Xīn Heart-Сърце v ScoGemini 15º
6CimiSephira66 尾 Wěi Tail-Опашка β VirLeo 29½º
7ManikSephira77 箕 Jī Winnowing Basket-Кошница-отсяване γ SgrCapricorn 2º

Позицийте на Луната са индивидуални за всеки различен човек, и са съобразени с индивидуалните характеристики на хороскопа ви съобразен с китайските разпределения на владенията. В конкретния случай позицийте са образец и вие трябва да изготвите подобна таблица за себе си хармонизирана с личните ви вибраций.Идеята тук е да пренаредите собствената си схема на позиций обвързани със на предсказателни системи и чрез тях да преформатирате нежеланите вибраций и да подкрепите желаните в същото време. Всички влияния се осъществяват посредством влиянието на Луната, която в различни окултни комбинаций с планети дава различно отражение в действителността, което можете да изпитате в реално време, чрез всичко което ви заобикаля.

Всички вибраций в елемента Дърво или Azure Dragon  са свързани с посочените по-горе органи, които също се модифицират  е е много вероятно да се проявят проблеми с времето ако вибрацийте не бъдат премоделирани, по простата причина че те са ви вградени от раждането и с времето органите се натоварват и изхабяват на чисто физично ниво.Посочените органи са свързани директно със Сърцето ви и неговата позиция трябва да е Затворена за въздействия или манипулаций за да може нужните промени да бъдат осъществени. 

Дървеният Елемент  ∞изразява въображение, творчество, простота , идеализъм и състрадание. Също представлява семейството и артистичните теории. Подобно не великите Секвоеви дървета, естеството на Дървото е

 1. да расте нагоре /стебло, клони, листа/-
 2. да се разгръща навън-
 3. да се разраства контролируемо-
 4. да бъде определен вид  
 5. да бъде облагородявано-
 6. да изгаря- частично /имате контрол/
 7. да изгаря необратимо /нямате контрол/

 1. да се разраства надолу /корени/-
 2. да се структурира вътрешно-
 3. да се разраства неконтролируемо-
 4. да бъде смесен вид- 
 5. да бъде диво-
 6. да изсъхва –

Неговата творческа природа е естествено привлечена към изкуството, естетичните изяви и красотата като общо понятие и в този смисъл много предмети на изкуството се твоят от този материал. Хората с преобладаващ Дървен Елемент имат извисени ценности и вярват в достойнството на всяко човешко същество.

Дървеният Елемент също носи обединяване и разединяване под най-различни форми, така, че хора родени под този елемент ще разбират ценноста на сътрудничеството между хората и ще упражняват организирането на големи проекти или точно обратното. Те също ще са прогресивни мислители, виждащи техните цели и начинания от далеч, но хоризонтите им са доста ограничени и по-този начин далеч е много условно понятие, защото всъщност те не не са подвижни а са вкоренени на едно място и не са подвижни.

Дървеният Елемент се свързва към всеки знак с естествено присъствие и чувство за коректност; въпреки това Дървото е също запалително и способно да произвежда непредсказуем нрав, които е причина за повечето Разводи, семейни скандали и изобщо нередности , възпламенили Дървения елемент под формата на

 1. -облагородява<->унищожава-трансформира
 2.  -подхранва <->удавя
 3.  -изгаря <->перманентна трансформация
 4. -убива<-> създава

Основният проблем на елемента Дърво е, че е наречен Бот-а на животиснкия Зодиак и ако се намира във вашата конфигурация, трябва много да внимавате. Под Бот трябва да разбирате , единствено и само, че той има вградени характеристики да разваля Баланса на Другите елементи, като ги изважда от равновесие. Така Всеки   или   знак на Зодиака просто излиза извън баланс и става неконтролируем или с излишък или голямо натрупване на опредлени качества.

Дървеният елемент е най-честата причина за всевъзможни манипулаций върху процесите на мултиплицирането и просто превещава, че вие неминуемо ще се размножите много вероятно твърде ранов живтоа си, когато не сте подготвени за житейските несгоди. Той сам по себе си само ви напомня, че този процес е свързан с Ваша Карма от миналото и няма как да го избегенте поне съзнателно, защото сте програмиран по начина описан по-горе и това е заложено неибезжно във вашето съзнание.

Много често хората имащи дъвен елемент в хороскпа си са непостоянни, капризни и рядко могат да се обвържат за по-дълги периоди от време с когото и да било.Затова преди да се обвържете с някого задължително трябва да проверите конфигурацийте помежду си, после да не се чудите защо стана така , че по Съдба се налага да “Гризнете Дървото”– израз определящ и вида на връзката ви с хора родени под влиянието на елемента Дърво.

В чисто езотеричн смисъл елемента дърво има толкова много символични определения, колкото не можете да си представите, но той е свързван най-често с Дървото на Смъртта в Кабала /сефирата /, която определя и родословните Дървета на човешкия вид и дори на цели галактики. Всеки човек има родословно дърво и също като него живота ни протича в определени граници и характеристики , всичките свързани с този елемент. В тази връзка е добре да знаете произхода си и откъде сте тръгнали и на къде сте се запътили. Въпреки това, корените винаги ще ви задържат на Земята и към енергията на Кундалини освен ако вие не Овалдеете и облагородите този елемент в чисто духовен смисъл.

В магиечски смисъл този елемент е използван за разрастване на вашите умения и фантазия, които трябва да бъдат облагородявани непрекъснато. Затова, когато изобретите нещо от този елемент то просто ‘никне’ и се разраства в чисто етеричен смисъл, както и влияе на вашата Съдба -Бъдеще и Минало. По този начин вие винаги можете да си напомняте и набавяте информация за това Кой сте в Матрицата.

Усъвършенстване на Дървения Елемент

Този елемент е свързан с чакра Anahata или Сърдечна чакра, която се управява от плазмения печат Kali. Отговаря и на звездния слънчев печат на Майте , който представлява сефирата в Дървото на Смъртта в Кабала. Тази сефира представлява Великата Майка-тази която облича нашите желния във форма. Binah е наречена още Великото море на Забравата, представено във филма The Matrix, които описва какво представлява живота ни и то е факт, които ние смятаме за фантастика.

е Богията на Смъртта в Индийската митология и Ix Chel в тази на Майте и в този смисъл за всеки попадащ в този елемент остават въпроси свързани със Смъртта, които са Кармично блокирани във вашето Подсъзнание. Така много често вие не се интересувате от този факт и има опасност да Незнаете, какво представлява Живота  и още повече Смъртта. Незнанието Не ви оправдава и Следването на Пътя на Сърцето не е препоръчителен за вас, защото Кали просто го ‘изтръгва’  и го заменя с експериментални сърца , затова ако залагате на него да ви ‘каже’  Истини има опасност да попаднете в играта “Aliens vs. Predator“. Следвайте пътя на Причинно-Следствената ръзка за да можете да Облагородите този елемент.

Идеята за манипулация на  сърцето е стара колкото света, затова можем да си представим този процес както е представен по-долу или просто сърцата ни са замененни с метални сърца, които смесени с елемента дърво  го облагородяват.  Всички сърца влизат в 2-та Куба на пространството , които определят нашия и огледалния  свят, контролиращи се  от различни химични елементи представящи 13 Божества /Ботове/ отговарящи за трансформационите процеси на чувствата и творчеството  в хората.

 

Тази схема е примерна и ако решите да следвате Пътя на война , трябва да изработите собствена.


Ако сте роден в година на Дърво:
 • Вашият сексуален стил е: разрушителен
 • Вашето преобладаващо сетиво е: усет за манипулация на различни сетива
 • Партньори родени в годините на  ви Изгарят съвсем буквално-Отслабващ цикъл
 • Партньори родени в годините на ви помагат да израснете, но могат и да ви унищожат-Продуктивен цикъл+Отслабващ цикъл
 • Партньори родени в годините на  ви Култивират, но могат и да ви унищожат-Контролиращ цикъл+ Мъртъв цикъл
 • Партньори родени в годините на  ви носят Конфликт защото вие ги Натоварвате и също вашите творчески умения и Муза намаляват и изчезват-Контролиращ цикъл+Магически цикъл на Соломон

Вашите качества са променливи и в зависимост от комбинацийте ви с другите:

 

 •  –Concept: Щедрост    Key change words 
 •  -Concept:Разрастване  Key change words:      
 •  – Concept:Интуиция  Key change words:  
 • -Concept: Далновидност  Key change  words:   
 • Concept: Гениалност  Key change words:    
 •  -Concept: Предвидливост  Key change words:   

0-Мъртъв цикъл и точка на пречупване  

 •  -Concept:Пресметливост  Key change words:  
 • -Concept: Гняв Key change words:  
 •  -Concept: Объркване  Key change words:   
 •  – Concept: Депресия  Key change words:  
 • – Concept: Ограниченост  Key change words:   
 • Concept:  Недалновидност  Key change words:   

 

В зависимост в каква полярност попадате всеки животиснки знак може да бъде  /Yi / или  /Jia/. За да изчислите полярността си погледнете тук.  Jia комбинацийте ви носят качествата на  елемента изборени тук и  Yi ви носят качествата на  елемента. Въпреки това, дървения елемент има добавени други алхимични елементи и това го прави в голяма степен разрушител на Органичния баланс и в двете полярности, затова ако го имате в елементите за вас важи изцяло цикъла Wu ji bi fan /Твърде много от всичко не е на добре/.

Jia

Ако сте   ‘Jia’ –::

Внезапно богатство  Wu
Право на фалит  ∞  -Ji

Ресурси/ Мултиплициране    /-Gui

Контрол/Позитивна промяна  Xin

Контролиращ/ Неблагоприятна промяна–   -Geng

YYI

Ако сте   “Yi”-:

Внезапно богатство  ∞– Ji

Право на фалит ∞Wu
Ресурси/Мултиплицирне –– Ren
Контрол/Позитивна промяна  Geng
Контролиращ/ Неблагоприятна промяна Xin


10
Комбинации на Дървения Елемент

  → ∞ е отдаден, успешен и благословен с любопитство и гъвкав ум. С младежки вид, придвижващ се напред, Плъха обича да открива как работят точно нещата. Социална и приятелски настроена душа, Дървения Плъх може да има неприятности с интимността и бурен любовен живот. Мислещ за другите , той търси одобрение и признание. Дървените Плъхове търсят сигурност и винаги ще планират бъдещето си.

  → притежава авторитет и естествено присъствие. Неговата надеждна отдаденост му осигурява успех в живота. Това е най-артистичния от всички Бикове, и често е благословен с голяма механична правоспособност. Музика, творческо писане или поезия всички те са естествени проявление на Дървения Бик. Естествен водач и авторитет, тази душа може да се сблъска със съперничества и завист от по-малко талантливи индивиди.

 ∞  → е по-спокойна личност , не толкова нетърпелива като другите Тигри, предпочитаща да ‘гледа’ преди да скочи. Безпристрастен и добър съдия по характер, Дървените Тигри са интелектуалци и разбиращи важността на усилията вложени в съвместната работа. Груповите изяви им носят голяма популярност. Дървените Тигри ще имат разнообразни приятели, някои с необикновен или ексцентричен стил на живот. Движейки се винаги напред, Дървения Тигър сменя работните си места често, поради това че не са актуални вече за него.

 ∞ →  притежава поетични дарби и е привлечен към изящните изкуства. Градинарството и пространственото оформление ще радват чувството му за красота и хармония докато насища нуждите си от пространство и свобода. Дървеният Заек е изключително срамежлив, дълбоко интуитивен и чувствителен по душа. Това е нежния прелъстител които избягва ограниченията и задълженията. Обича да колекционира антични предмети, произведения на изкуството и други предмети на красотата.

∞  → ∞има въображение и талант и е способен да импровизира , когато се сблъска с хаотични или неочаквани събития. Този Дракон притежава дар за творчески изобретения и е привлечен към природата и символите на красотата. Динамичен и куражлия има двойнствена природа. По практичен и умерен от другите Дракони , Дървения Дракон е стъпил с крака на земята и няма много ‘горещ’ темперамент за разлика от другите си събратя.

 ∞  →  жадува за спокойствие, стабилност и много лично пространство. Това е искрена и симпатична Змия, която споделя философските идеи с всички, които ги е грижа да слушат. Дървената Змия има силна нужда от независимост и може успешно да завърши големи проекти. Естетическата природа на Дървото благославя тази Змия с любов към културата и изящните изкуства. Дървените Змий има силно изразено чувство за собственост и защитават дома и семейството си.

 ∞   → има бърз ум и е весел и добър в говоренето. Наречен още Троянския Кон на Зодиака той може да бъде много хитър и изобретателен в отношенията си с другите в чисто негативен смисъл съгласно историята за превземането на Троя заради Любовна история. По специален от всички Коне , Дървения Кон е забавен и умел събеседник и има склонност да бъде привлечен от театри, публични изяви и спорт.Творческите процеси за него са ограничени в определени интереси и това е направено с цел, той просто да бъде Бот за всички останали за да може да постигне целите си. Когато веднъж са достигнати, той просто остава обикновен Дървен кон за превземане на нови “Крепости и градове” и определено побира ‘много хора’ в себе си, които да пренесе до целите им, което го прави просто Средство за чужди цели.

  →  ∞ има склонност да се тревожи повече от другите свои събратя. От една страна , те са романтични, съчувстващи , щедри и добре приемани и харесвани в обществото. Това е учтива Коза с добро чувство за хумор. Дървените Кози са най-сантиментални от всички други Кози като елементи и комбинации, за това и те обичат да доставят удоволствие на тези които обичат. Грижовна и с меко сърце към бездомните животни и състрадателна към приятели които са загубили късмета си. Дървените Кози винаги раздават свободно своите ресурси.

  → е изобретателна и ентусиазирана, но може да има проблеми да забави темпото на другите или своето. Тази Маймуна поддържа високи стандарти за себе си и за другите. Странни и социално вещи, Дървените Маймуни притежават бърз ум и чувство за хумор. Личностното себе изразяване е от съществено значение за нея, и поради това тя е активен участник в живота. Нейният любопитен ум и помага в решаването на трудни проблеми и никога не остава без ресурси.

∞  →  е по-внимателен и тактичен, отколкото другите Петли. Той е с отворен ум , амбициозен и най-щастлив сред социални групи с които да участва в оживени дебати и разговори. Дървените Петли са също много страстни- точно както дървото може да изгори, те са податливи да ‘изгарят’ от време на време. Трябва да използват своята ясна прозорливост, за да предотвратят появите на гняв или ярост. Дървеният Петел се уравновесява и става по-самоуверен когато наближи средна възраст.

–––––––––––––––>Внимание!!!

Прекалено много излишна енергия  и  , нарушаваща+ 6 Triumphant & Eternal I, затова ако попадате в тези два знака трябва да бъдете Премоделирани Съзнателно и Подсъзнателно.

∞  → е привързано и младолико и известно с това, че има силни убеждения в някои неща. То е ‘отборен играч’ с Елемент Дърво и е по-идеалистично и по-популярно от другите си събратя. Очарователно и красиво по душа, Дървеното Куче, защитава свойте ценности с упоритост и тактичност , което го прави найвно. Наблюдателно и грижовно , то може да организира големи проекти и да управлява големи групи от хора с лекота и това му качество може да обърка доста животи.

  →  ∞е добре балансирана и очарователна душа която обича да бъде близо до природата , гората и земята. Дървеният Елемент играе ролята на ‘муза’ за това Прасе, което може много добре да изрази себе си в изкуствата. Имащо тайнствена интуиция и влияние, Дървеното Прасе е страстно и неприлично, и не можещо да живее без физическа любов. Дървеният Елемент също може да му даде склонност към прекаляване с храна и напитки.

Tags: , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.