Wuji be Fan

Written by probationideadlyi on May 31st, 2014. Posted in Feng Shui

 

Природата говори чрез Математиката

Mатематиката може да се използва за  обясненеи на всеки процес  които не можем да разберем използвайки сензорното възприятие. Някак си, тази сътворена от човека абстракция, магически се конфронтира с истините в природата. Казано по друг начин, ние някак си се конфронтираме с математическите принципи във Вселената.Дали това е извършвано на Съзнателно  или Подсъзнателно ниво  не се знае, но ние се сблъскваме с математически модели в природата, които прдължават а ни вдъхновяват , издигайки ни до ново разбиране за нас Самите и света в които живеем.

Докато модерните учени разбират математиката като език на Вселената, древните китайци разбират, че математиката е езика на Боговете-че пантеона на нашите предци в Небесата 'говори'  на своите наследници използвайки числа. Китайците използвали числовата информация очевидна чрез небесните тела за да подобрят своето благо-съществуване. Така техните познания за еволюирането на космоса в система наречена фън шуй била наречена Летящите Звезди.

 


 

Всъщност wiki ни дава информация, че са изобретени 85 числови системи събирани от различни цивилизаций, от които се ползваме всички ние. По тази логика, да се съобразим само със китайската система е ограничаващо Аз-а, затова сме добавили долуописаните системи под различна визуална форма.

 • Числовите използвани системи които сме взели в предвид са обощени под името TONALLI
 • 2Binary-Digital computing
 • 3TernaryCantor set (all points in [0,1] that can be represented in ternary with no 1st; counting Tasbih in Islam; hand-foot-yard and teaspoon-tablespoon-shot  measurement systems; most economical integer base
 • 9Nonary -compact notation of ternary numbers /числата от 1-9/-китайска система
 • Decimal -най-широко използваната от модерните цивилизаций
 • 3Tridecimal – цикъла на календара на Майте
 • VigesimalCeltic, Maya, Yoruba, Tlingit, and Dzongkha numerals; Santali, and Ainu languages
 • 9Octovigesimal-Four week month of thirteen month calendar
 • Trigesimal-Month cycle for various calendars
 • 6SexagesimalBabylonian numerals; degrees-minutes-seconds and hours-minutes-seconds measurement systems

 

Удивителният Фибоначи и Златната Среда

Sequence: 1-1-2-3-5-8-13-21-34-55-89-144-233-377-610…

Golden Tzolkin wavespell sequence:+  ….

Тази последователност от числа е наречена Sequence of Fibonacci ,кръстена на математика Леонардо от Пизаpisa tower apple test познат като Фибоначи .Чрез калкулиране на популацията на зайциixchel white rabbit follow, Фибоначи се сблъсква със сигурна числова подредба като решение на проблема на историята със зайците: Всяко число в серийте е сбор на двете предшестващи го числа. Например: 3+5=8; 5+8=13;8+13=21 и така до безкрайност.

Доста интересно , но става още по- интересно. Разделяйки всяко число на серията на предхождащите го числа се получава средно аритметично, което се стабилизира до числата 1.618034. Например: 2÷1=2,3÷2=1.5,1597÷987=1.618034, 4181÷2584=1.618034  до безкрайност. Tака изобразената фигура става позната като Златната Среда.

Секвенцията на Фибоначи е серия от числа където всяко число е сума от предишните две числа. Златаната Среда е специално число приблизително равноhonestmoney ≈1.6180339887498948482. Числата на Златната среда стигат до безкрайност без да се повтарят в която и да е част от различни схеми.

fibonacci golden spiral

Числата на Фибоначи и Златната Среда може да бъдат намерени в природата и в телата ни и имат влияние върху изкуството, архитектурата и музиката. Те могат да бъдат намерени във всекидневни битови неща кто картите за игра например, огледала, прозорци и кредитни карти.Просто ние сме привлечени от определени числови пропорций. Казано по друг начин , ние и нашето обкръжение се сблъскваме с математически принцип които е изразен във Вселената.

Ето кратък списък, в които числата на Фибоначи могат да бъдат открити както и златната Среда:

 • артишок,ананасapple geometry,слъчноглед, листа25°29°, везни, семена=25°29° и т.н. .Слънчогледа има 55 реда от семена които се разгръщат по посока срещу часовниковата стрелка и 89 реда от семена разгръщащи се по поска на часовниковата стрелка.
 • ние имаме Пръсти на Фибоначи: 2 ръце, всяка с 5 пръста пречупени на 3 части от 2 кокалчета. Нашето тяло и лице съответства на пропорцийте на Фибоначи.
 • кейборда на пиано има 13 ключа / тона/съставящи октава /хроматична скала/те са разделени на 8 бели ключа и 5 черни ключа, които са разделени на групи от 2 и 3 ключа. Още повече, пента тонната скала е съставена от 5 ключа, а диа тонната скала от 8 ключа.

От казаното до тук спокойно можете да разберете какво представлява BaGua описана по-долу и тя съдържа всичките тези дребни подробности включени в едно цяло. Към нея трябва да бъде разглеждана и системата на Звездните глифове, които очевидно също са включени чрез хроматиките на тоновете в ясна система за въздействие.

Числата на Фибоначи и Златната среда са манифестаций на вътрешната хармония, симетрията и баланас във Вселената.Така ние сме част от космичен танц в които ние сме засегнати и засягаме всеки и всичко.


 

                                 
     1700                                
  1800                          
  69 Year Gua Phase Gua Phase   69 Year Gua Phase Gua Phase
1900 9 6   1961 3 3
  1901 8 7     1962 kun-8 2 4
  1903 7 8     1963 1 8
1904 6 9 1964 9 6
  1905 kun-8 2 1     1965 8 7
1906 4 kun-8 2     1966 7 8
1907 3 3   1967 6 9
1908 kun-8 2 4     1968 kun-8 2 1
  1909 1 8   1969 4 kun-8 2
1910 9 6   1970 3 3
  1911 8 7   1971 kun-8 2 4
  1912 7 8     1972 1 8
1913 6 9 1973 9 6
  1914 8 1     1974 8 7
1915 4 8     1975 7 8
1916 3 3   1976 6 9
1917 8 4     1977 8 1
  1918 1 8   1978 4 8
1919 9 6   1979 3 3
  1920 8 7   1980 8 4
  1921 7 8     1981 1 8
1922 6 9 1982 9 6
  1923 kun-8 2 1     1983 8 7
1924  4 kun-8  2       1984 7 8
1925  3  3   1985 6 9
  1926 kun-8 2  4     1986 kun-8 2 1
  1927 1 8   1987 4 kun-8 2
1928 9 6   1988 3 3
  1929 8 7   1989 kun-8 2 4
  1930 7 8     1990 1 8
1931 6 9 1991 9 6
  1932 kun-8 2 1     1992 8 7
1933 4 kun-8 2     1993 7 8
1934 3 3   1994 6 9
1935 kun-8 2 4     1995 kun-8 2 1
  1936 1 8   1996 4 kun-8 2
1937 9 6   1997 3 3
  1938 8 7   1998 kun-8 2 4
  1939 7 8 1999 9 6
1940 6 9     2000 8 7
  1941 kun-8 2 1     2001 7 8
1942 4 kun-8 2   2002 6 9
1943 3 3     2003 kun-8 2 1
1944 kun-8 2 4   2004 4 kun-8 2
  1945 1 8   2005 3 3
  1946 9 6   2006 kun-8 2 4
  1947 8 7     2007 1 8
  1948 7 8 2008 9 6
1949 6 9     2009 8 7
  1950 kun-8 2 1   2010 7 8
1951 4 kun-8 2   2011 6 9
1952 3 3   2012 kun-8 2 1
1953 kun-8 2 4 2013 4 kun-8 2
  1954 1 8 2014 3 3
1955 9 6 2015 kun-8 2 4
  1956 8 7   2016 1 8
  1957 7 8 2017 9 6
1958 6 9   2018 8 7
  1959 kun-8 2 1   2019 7 8
1960 4 kun-8 2 2020 6 9


 

 

 

 

 

IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.