Cimi

Written by probationideadlyi on November 12th, 2012. Posted in Tzolkin-Tonalpohualli

-110947682


Birth code

Birth code  01.20, 02.09, 02.29, 03.01, 03.26, 04.15, 05.05, 05.25, 06.14, 07.04, 07.24, 08.13, 09.02, 09.22, 10.12, 11.01, 11.21, 12.11, и 12.31

Legend: Ако рожденната видата попада под знака на, той е вашият основен  в когото са ви заложени определени дарби,умения и таланти. Като допълнение са добавени и години  свързани с цикъла 69, които е връзка с Източнияsource зодиак и директно указва центриране на енергийната ви матрица, чрез 8-те триграми, които подпомагат синхронизирането между източния и западния зодиаци.Останалите дати, имат асинхронни триграми като комбинаций, които се синхронизират  чрез   и  Луните цикли в периода 26 1 ÷26 July – August всяка година.По този начин Слънцето и Луната се изравняват в личния ви ‘часовник’ и ви настройват на нови честоти на изпъчване за време, и съответно на различни мисловни ъпдейтнати матрични модели свързани с 


 • Aethyr:
 • :  KEME
 • : MIQUIZTLI
 • :6
 • netshatterDesignation:  Worldbridger
 • Description:  transfer, dismissal, death, transmutation, forgiveness, humiliation revelation
 • Totem signs:  six-wall crystal in roots,evergreen tree, moss / growth in the death / owl
 • 7 Rays:
 • Elements: 
 • Direction:
 • Friend: 
 • Hidden Occult power: 
 • Enemy & Challenge  

 

Wisdom shadow:  The feeling that you have to keep everything under control, fear of death, depression, struggle and resistance

Shadow transformation: Surrender of the the model of perfection. Listen to this part of you calling death and transformation. Get wisdom

Harmonics wisdom core: tranquility

Mudra:  Conclude your hands together under his right cheek, as if asleep; then folded his hands on his chest bowing; finally lift your head with your arms crossed in front

Meditation: 

Affirmation:“I discharge-I  refuse-I surrender-I forgive”


Self Conscious

Personality and self-consciously who you are and who you will become

Индивидуалностите Cimi или MIQUIZTLI наследяват психични способности, но също имат малко отношение към тях. В действителност, Майте са вярвали, че хората родени под този знак са изключителни лечители, особено на бременни жени и възрастни хора. Cimi личностите са също много добри в бизнеса и инвестициите но с риск да попаднат изцяло в света на материята, без да имат магически способности да я владеят.

MIQUIZTLI  е амбиграма на Mit Quiz Li , което означава, че вие участвате в игра или quest на търсене на Истинското ви Аз, което е Мит и вие задавате въпроси непрекъснато към Висшето си Аз в това търсене. Li е свързано с посоката юг и най-малката дъщеряв Небесното и Земното семейства  и е посока от компаса БАГУА. Затова е много важно съзнателно да сте свързани с него, като сте положили всички усилия за този процес и с негово съдействие да продължите търсенето и чрез най-правилните действия за вас самите. Cimi е амбиграма на Ci Mi или от италиански това означава Да МЕН и вие имате вроден избор да избирате Себе си само до момента в които не сте се мултиплицирали, защото от този момент нататък вие сте избрали да бъдете Друг, чрез Детето си.

CIMI е амбиграма на MIC I или микрофон, които е свързан със всеки един човек, под формата на устройство и компютър.

KEME е амбиграма на MEK E или това преведено на български показва нещо , което е меко. Контекста на какво е това, което е меко оставяме на представителите родени под звездния глиф на CIMI.

В Кабала вие сте свързани със сефирата Tiphareth или Красота и тя е под знака на Слънцето и определянето на понятия за Човешката красота, но на Душата, не на тялото. В този смисъл ако сте избрали Тялото си като отправна точка на Търсенето на себе си сте сбъркали и това е било грешен ход за Душата ви. На физическо ниво това най-често се изразява в Наднормено тегло и неимоверно надебеляване под влиянието на вибрацията 6, затова много вероятно и вие в даден момент от живота си да станете дебел ако се мултиплицирате или преяждате. Този проблем е умишлено вграден във вас за да ви напомня , какво не трябва да правите с тялото си.Higher Self & Magical Transformation


Higher SelfSpiritual Guide

The Traveler

:В този живот от вас се иска да се освободите и предадете. Да се предадете е обратното на да се откажете.Означава да се освободите от желанието си да контролирате и да не мислите как трябва да бъдат нещата. Отказът е свобода. Поканени сте да се освободите от робството на предубедените действия, да оставите всичко, точно така както е, така че да можете да живеете по- вдъхновено за момента.

От вас се иска, да предприемете действия в процеса на предаване и освобождаване. Изисква се символична смърт в отдаването на ограничените ви вярвания. Символичната смърт разкрива себе си , чрез орязване на тези неща във вас, които не ви служат или  трябват вече. В такава смърт, структурите на егото се разпадат и разкриват градината на истинската си същност.Потърсете нови начини за съществуване, нови хора, нови идеи и направления, които ще ви помогнат да се движите като във вакум, създаден чрез предаването и освобождаването.

Придържайки се към остарели модели или оплаквания, само ограничава възможностите ви. Простете си. Простете на другите. Освободете се и забравете. Откажете се от каквото ви ограничава. Изправете се с лице срещу това , което ви ограничава. В опита на всяка загуба, никога не е твърде късно за да завършите. Чрез вашето желание да се разходите в ‘тъмната гора’, прозренията  и откровенията ще се проявят естествено.

Cimi ви учи да оставите и да бъдете. Тя представлява смъртта на израсналите части извън  нисшето Аз, които могат да бъдат използвани като гориво за регенерация в по-висшето Аз. Енергията, която се генерира от трансформацията  на тези части,създава пречистване на вашия дух. Също така, чрез изгарянето на шлаката на нисшия Аз , се създава вакум привличащ нови хора, идеи и посоки в живота ви.

В миналото, системите на поведение и на вярване може да са създали временно чувство, което да ви накара да се почувствате по-добре относно себе си, чрез поддържането на структурите на егото. След като тези структури са изгорени, вие създавате път  към Духа, напълно задоволяващ същите нужди. Приемете истината на вашата сегашна ситуация. Чрез това приемане, вие сте свободен да се придвижите напред. Промяната и растежа стават по-лесни и по-естествени. Всеки опит за това съживено състояние на предаване дава възможност за повече радост.

Цветът на Cimi е горско зелен. Вие, като символ на вечно зелено дърво сте жив и зелен след процеса на очевидната смърт и трансформация на зимата. Зеленото създава усещане за баланс, заземяване и центриране. Ако желаете да получите достъп до силата на Cimi, визуализирайте горско зелено.Shadow Self & Magical Transformation

Wisdom Shadow Self & Transformation

:Ако откриете в себе си процес на безпокойство, отричане или болка, трябва да бъдете готови  да ‘прегърнете’ смъртта. Тя е естествена част от трансформацията. По някога сме изправени пред опита на символичната смърт като загуба, развод, заболяване или отделяне от другите. Прегърнете този привидно тъмен и труден опит, за да се освободите от връзките и очакванията и да разчистите пътя към светлината.Ако се окажете в тъмен ъгъл на отчаяние и депресия, Cimi  ви предлага спасителен пояс с които има изход.   Позволете тежестта ви да бъде издигната в сладкото освобождаване и прощение на Cimi.Не се отказвайте. Винаги има някои, които може да ви помогне. Протегнете ръка на приятел, любим човек и знайте, че ще бъдете подкрепен и утешен в безусловната прегръдка на любовта.

Друга Сянка на Cimi може да бъде желанието ви да контролирате, което може да доведе до страх и смърт. Този страх може да бъде изразен  като дисбаланс на физическо, ментално или емоционално ниво или като преувеличен фокус върху тялото, здравето, парите или дейности към които сте пристрастен.Погледнете последствията и възможностите , които ще бъдат представени от символичната ви смърт. Трансформацията, която се предлага от Cimi се намира в предаване , освобождаване и прошка. Чрез внимание и ясно намерение , старите модели могат магически да се променят, предлагайки ви любяща ръка, показваща ви нов път.Transformational insight

 

 • I am Cimi!
  Embodied in the gardenia’s fragrant grace,
  Sense the liberating sweetness of surrender!
  In this surrender,
  I offer death to your self-imposed boundaries
  as naturally as a molting snake
  sheds its constricting limitations.
  In this surrender,
  die to old patterns and belief systems
  that no longer serve the perfection of your becoming.
  In this surrender,
  my hungry soil consumes all
  that is not needed on your journey,
  all that does not reveal
  the fullest expression of your divinity.
  In this surrender,
  let my charged ethers burn off your dross
  in the fire of alchemical transmutation
  that creates a more resplendently refined condition of your spirit.
  In this surrender,
  ever more unified with the light,
  I offer the velvet-soft enclave of release
  and the natural balm of forgiveness
  within the sacred realm of death and transformation.
  In this surrender,
  find lyrical melding
  as an instrument of divine wisdom,
  embracing the gift’s of death without dying.
  In this surrender,
  Let go
  Yield to the pattern of perfection,
  freed from the bondage of control’s illusion.
  In this surrender,
  I am the acolyte of the underworld
  who gives voice to the gifts
  of your unexpressed aspects.
  In this surrender,
  like moss,
  I am the life, transformation, and insight
  that grows out of death.
  In this surrender,
  through death and transformation,
  receive my most precious gift–
  the revelation and flowering
  of the true garden of self.

 


Synchronicity

 is Subconscious Self and Hidden Assistant

Men  ви напомня да пристъпите в мощното обвързване като планетарен служител! Вашата задача включва да задълбочите своята лична еволюция и еволюцията на глобалания разум. Вие сте пробуден, трансформатор, опълномощен глобален мечтател.

 is Challenge & Gift

Cib е галактическия водач, мистичния лодкар по пътя на връщане ни към звездите; позволете на помощниците на Cib да ви превозят с лодка до спираловидния връх на космическото съзнание. Cib  е благодат на слизането на  гълъба.

is a compliment to you-something that is a natural manifestation in you

Ben е скитникът между звездите и пътник в пространството, които може да скача в пространства за да ви помогне в реализирането на Небето и Земята. Той е неограничен по форма, но често избира формата на ангелски пратеник.

 13:20 

Key tone

 • Kin  Group
 • Analogue Planetary Support and Partner
 • Occult Hidden Power
 • Antipodе- 
 • ChallengeKarma Police

Tone pick up phonelineoper

 • ->123456789

 


 

 

 

 Credits

 • Republic credits:

Tags: , ,

IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.