Manik

Written by probationideadlyi on November 14th, 2012. Posted in Tzolkin-Tonalpohualli

-110947691


Birth code

Birth code: 01.01, 01.21, 02.10, 03.02, 03.27, 04.16, 05.06, 05.26, 06.15, 07.05, 07.25, 08.14, 09.03, 09.23, 10.13, 11.02, 11.22, и 12.12

 • Aethyr:
 • :, KIEJ
 • : MAZATL
 • :7
 • netshatter pyramide orionsbelt alignmntDesignation:  Orion -Angus mcCloud pomegranate
 • Description:  finishing, portal gate, opening, beauty, identification, dance,mudras,  acting as spiritual instrument,Priestr Priestess
 • Totem signs: Tzunami, blue hand
 • 7 Rays:
 • Elements: 
 • Friend:
 • Hidden occult power: 
 • Enemy & Challenge: 

 

 

Wisdom shadow:   Неща свързани със завършване, взимане на твърде много, чувство на неадекватност, натиск или разпръскване, въпроси за придобиване на  инструменти, мислене на инструмент на силата

Shadow transformation: Ставате наясно със съпротивления и  отвличане на  вниманието.Научете се да завършите това което започвате, като получите удовлетворение във всяка стъпка по пътя. Използвайте ангажираността, фокусираното намерение и откритостта за да ви помогнат в завършването. Изпитайте себе си като инструмент на светлината

Harmonics wisdom core: развръзка

Mudra: ръцете от двете страни на главата на нивото на ушите, предмишниците перпендикулярни, с палец и показалец които са като  “О”

Meditation: 

Affirmation: “I complete. I open. I am one with the Light “

 


Self Conscious

Personality and self-consciously who you are and who you will become

или  е духовен знак, които има склонност да превъплащава миролюбива и все пак  силна натура. Тези хора са упорити и силни и не се двоумят да изразят грижата си към тези които обичат.  е краткотрайно влюбчив и бързо преминава от сърце на сърце без много да се замисля и двоуми. Това му помага да премине много изпитания на любовта, които го учат на необходимите житейски уроци.

Mazatl е абриавиатура на Lamat Z или Maz Atl като нoво поколение от хуманоиди, които притежават 1/2 качества на  и 1/2 качества на компоненет Z. В този смисъл е добре да знаете, че  /даден като ваш Враг и Предизвикателство/ е опасен знак за вас, които неминуемо ви тласка към парадокси и откиване на нови слоеве в даената реалност в която пребивавате.

 или Kin МА определя мястото ви в схемата на живота и така вие сте разпознат сред всички останали хора и съответно премоделирван автоматично. Проблема с хората родени под знака на  винаги е, че не могат да активират сами тази връзка , просто защото много често не знаят за съществуването и като възможност.

Ej IK отговаря на вибрацията на числото7 и то е предупредител за вас и какво трябва да изхвърлите като подсъзнателен боклук. Тази вибрация е първичното ви програмиране и ви вмъква в безкраен кръг на мултиплициране,  чрез самозаблуда отauto на Матрицата и така вие сте ‘Отвян’ отново от Белия Космически вятър в безната – The Abyss  в Кабала, което отговаря на Земя като местоположение.

Добре е да имате приятел под вибрацията на , които е Вашият Духовен помощник и с негова помощ можете да се измъкнете от тази реалност. Реалността в която пребивавате и Илюзия и вие го осъзнавате повече или по-малко и така   ви дава добър знак за Изходprogrammer exits от тази Матрица.

Числото има магическа вибрация и вие резонирате на нея, като то изцяло пречиства и филтрира Животиснките ви инстинкти и така сте предпазен от вибрацията на числото digamma-stigma като честота на излъчване в земната атмосфера. Сефирата Netzah  има по-висока вибрация на излъчване към сефирите Yesod и Malkuth и по този начин вие я възприемате по- добре от всички останали хора.Higher Self & Magical Transformation

Higher Self Spiritual Guide

The Traveler

 е врата, отваряне на портал от едно разбиране към друго. Ключа към смисъла на се намира в медитацията.“Аз съм изтъкан от тънко було, праг към други измерения, в моя край е моето начало,инициирания портал ме очаква”.е седмия или последен архетип в цикъла на развитие на първичното същество. Той представлява мощност при завършване.   се разглежда като затваряне, което е наистина портал към друго ниво на съществуване.

Подобно на флуидността на течащата вода, Manik е свързан с процеса на танца, мудрите и красотата. Това движение е метафора за приливите и отливите в живота. В медитацията с  изпитвате плаващото качество, което е красотата на космичния танц.Запомнете тази същност и тази плаваща флуидност, когато в живота си се чувствате неподвижен или имате липса на красота.

 представлява пътя на красотата, способността да виждате вътрешната красота във вас самите и във всички неща. Изживявайки този път  изисква от вас пълната ви красота и сила. От това място, където егото е изравнено с Божествената воля. Когато стоите в пълната си красота и сила, самото ви присъствие кани другите да бъдат всичко това ,което са. За Майте, представлява елен -нежен и водещ със спокойно внимание и грациозни движения останалите по път към отваряне и разкриване.

Есенцията на   се съдържа в метафората на вълната. Вълната има много етапи, от момента на тласък до завършване и сливане с океана отново и отново.   ви свързва с по-голямата част от океана и разкрива бреговете на истинската ви идентичност. Ако се идентифицирате с борба  или бури , това е обучението което ще привлечете към себе си. Ако се отъждествявате като единни с Духа, според закона за подобност или сродство ще привлечете подобно към себе си.

Енергията на  също ще ви помогне да проявите духовните си умения -особено тези свързани с интуитивните дарове като пророчески способности и предсказване. Във всяка инкарнация или прераждане се въвеждат нови подаръци. Всеки път -свещеника, жрицата или шамана дори танцьора , художника или градинаря-носят различни инструменти  и умения. Избрали сте определени подаръци  и инструменти , които са ви предложени по начин  предлагащ ви път с които да си взаимодействате с другите в живота. Това може да бъде толкова просто, колкото да призовете вродената си мъдрост и прозрение, за да видите ясно подаръците и инструментите , които носите.

Затвърдете това желание в молитвите си и медитацията си, както и това, че сте готови да получите всички средства , нужни за сегашното ви развитие. Вие сте достойни да получите тези средства. Оставете вълната на  всеки остатък от недостойнство, че можете да получавате подаръци, и имате рождено право да ги използвате или да им се насладите.

Числото на  е ch -символ на мистичната сила. Като вие приемате мистичната си сила, ще бъдете преведени през портала към тайните на вашата същност. 7 представлява за майте също мистичната колона, както и последната октава на растежа. Разходете се по 7-те стъпала777 на пирамидатаpyramide orionsbelt alignmnt и отворете лотоса си на света.Shadow Self & Magical Transformation

Wisdom Shadow Self& Transformation

:В сянката на  е  или  разсейването от стремеж към духовното и съпротивление на нови концепции. След като стигнете ‘ръба на растежа”, можете да имате проблеми и резистентност към разкриването на истинската ви красота и сила.  По пътя ви винаги ще ви се предлага достъп до инструменти и допълнителна помощ. Спомнете си за времето, когато ви е бил предложен такъв дар, с чиято помощ  сте могли да откриете нови възможности или пътища. Не забравяйте чувството за духовна благодат която съпровожда този дар. Внимавайте за други подобни дарове, които ще ви бъдат предложени. Те може да се появят при необичайни обстоятелства. Може дори да ги намерите по време на емоционална криза и чрез достъп до необичайното,  да откриете скритите си потенциални възможности. осъзнаването на този първоначално иницииран портал отваря вратата към водачи и съюзници, която да развали магията за отвличане на вниманието ви и съпротивлението.

Друга Сянка на   е трудност при завършване на нещата. Завършването е особено трудно, ако се чувствате неадекватно или неудобно с възможни развръзки или резултати от вашите действия. Ако сте поели твърде много  сила, може да се чувствате прекален натиск или разпръскване на енергията за да довършите. например можете да се насладите на творческия процес , но губите мотивация, поради скрити проблеми, или това което изглежда като упорита работа не ви се отплаща добре. Завършването става по-лесно ако си позволите да бъдете вдъхновен и доволен от стъпките по пътя.

Друга сянка на  е нежелание или липса на дисциплина , необходима за овладяване на даден инструмент /като медитация, практики на изцеление или аспект на творчески изкуства/. В тази връзка е важно да промените ангажиментите си и да фокусирате намерението си върху това което е необходимо за придобиването на ново умение. Към тази сянка на   принадлежи и вярването, че даден инструмент има власт. Все пак, инструментите са ‘превозни средства’  за връзката с Божественото. Мислите ли, че възможностите за достъп до информация чрез  картите Таро  или Астрологията идват от символите или системата? Инструментът само предоставя само средствата, за да се съсредоточим и да се отворим към истината на метафората. Ако прекалено много се идентифицирате с вашите инструменти -книги, кристали, символи и т.н. -трябва да повярвате, че ‘захранването’ им е извън тях, отворете се за яснотата на мистичната ви природа. Вие сте просто средство, чрез което говори Духа и празен съд в които може да бъде налята светлина.


Synchronicity

is Subconscious Self and Hidden Assistant

Ix е магьосник, чиито правомощия се активират чрез мъдростта, която струи от сърцето. Тази мъдрост не е интелектуалното разбиране известно в западната култура, това е мъдростта идваща от изравняването на ума и сърцето в една линия.

 is Challenge & Gift

Caban е точка за достъп до вашето естествено изравняване със силата на Земята представено от точката  Unis Mundi, /точка на съвършена центрираност във вечното настояще от която всички се изравняваме с проявлението на магията. Вашият център, центърът на Земя, е тайната на гравитационната магнетизираща сила.

is a compliment to you-something that is a natural manifestation in you

Eb е граал, златното руно, философския камък, алхимичната трансмутация,  превръщаща материалите в злато. Това е рог на изобилието, парадоксът на празнотата и прибиране на реколтата, спокойното място, което лежи отворено и необработено за нас, получавайки даровете.

13:20

 Tone code

 • Kin  Group
 • Analogue Planetary Support and Partner
 • Occult Hidden Power
 • Antipodе
 • ChallengecpKarma Police

 

 

 

  

 Credits

 • Republic credits 

Tags: , ,

IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.