Muluc

Written by probationideadlyi on November 15th, 2012. Posted in Tzolkin-Tonalpohualli

Birth code: 01.03, 01.23, 02.12, 03.04, 03.29, 04.18, 05.08, 05.28, 06.17, 07.07, 07.27, 08.16, 09.05, 09.25, 10.15, 11.04, 11.24, и 12.14

-110947688

 • Aethyr:
 • Mayan glyph:  TOOJ
 • Pipil sacret calendar: ATL
 • Designation:  water drop
 • Description: сигнал, знак, пробудено внимание, повишено съзнание, разбиране, самозапомняне, Божествено семе, космични комуникации, сигнален огън, фар
 • Totem signs: лотус сигнален огън  на съзнанието, пума
 • 7 Rays:
 • Elements: ≈ 
 • Direction:
 • Friend: 
 • Hidden Occult Power:
 • Enemy & Challenge:
 • Tonalpohuali:9

Wisdom shadow: Самозабравяне, негативно говорене за себе си, самоосъждане, липса на осведоменост и знаци, предлагани от космическата комуникация, криене на пълнотата на светлината

Shadow transformation: Свалете булото на забравата. Станете сигнален огън на пробуденото съзнание. Като се отворите за самозпомняне ще получите Божествено напътствие. Бъдете с тези , които поддържат вашето пълно себеизразяване.

Harmonics wisdom core: modulation

Mudra: дясната ръка върху челото, образувайки буквата ‘О” над , лявата ръка под прав ъгъл, пръстите заедно с длани навън

Meditation: 

Affirmation: “Като галактически фар и приемник, имам директен достъп до Божественото”


Личност и Съзнателно Аз-кой сте вие и кой ще станете

Личностите Muluc  или ATL има свойството да бъдат под напрежение и да са емоционално заредени. Това е знак на въображението и психични дарби но Muluc има свойството да ги контролира под формата на емоций. От позитивната страна е също много спонтанен и чаровен знак и привлича останалите към себе си.За нещастие дните попадащи под този знак са също знаци за нещастие и трудности защото това е деня за Излишък и хората родени под него трябва да се пазят от ‘гласове’ и болести. За Водата е лесно да се впусне дълбоко в Абстрактния свят на Идеала и да ‘падне’ до самото дъно така да се каже, за това тези хора трябва да останат заземени в Конкретна реалност. Упорството ще ги постави на правилния път и ще им помогне да блеснат с творчеството си.

MULUC е амбиграма на Luk Mu което означава “Поглед на крава и много вероятно на Бик и е свързано с Рунaта на Odin наречена URUZ или Ox-Див Бик, които се изпозлзват за насочване по пътищата на Дървото на живота на Кабала.

ATL е амбиграма на Alt  или това е клавиш на всеки кейборд за компютър и той е свързан с най-различни кодове и комбинаций насочващи ви към определени  действия.

TOOJ  е кодирана  амбиграма на нещо   което  е много малко и досадно и непрекъснато ви изнервя и също обозначава  някого с дарба за фиксване на технически проблеми от всякакъв вид което е и повод за блясък в очите на противоположния пол заради уменията си.

WATER е амбиграма на  TOWER или  и това е Вавилонската Кула белязана с карта Таро в Дървото на живота  обхващаща пътя над сефирата Yesod с буква А. Затова и Устата ви е СРЕДСТВО ЗА МАНИПУЛАЦИЯ  И ТЯ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ТАКОВА КЪМ ВСЕКИ ЧОВЕК или ситуация.

В Кабала числото 9 обозначава сефирата Yesod -Основа , което е амбиграма на Yes ODD /Да Странно/ и обозначава света от където се управлява Матрицата в която всички пребиваваме. Точно за това се казва, че в тази матрица всичко е 9 защото 9 обобщава силата на всички останали числа които го предхождат и въпреки това не е перфектното съвършенство. Затова и Yesod го потвърждава със “Странно Да, но  Факт“.

Книгата Mascha Vu дава допълнение на тези факти с преобразуваната стойност на буквите в числа и определя и Източника на манипулацията върху вас или това е сефирата 5 Geburah в Дървото на живота. Тази сефира е асоцийрана още с Център на Вселенски закон и раните нанесени на Исус Христос от всички хора. Свързана е също с Глиф , които образува верига на Змията или Кундалини и така държи всички хора под своето влияние от което измъкване няма или има , ако се трансформирате или преформулирате желанията си  и станете  ,  като така постигнете естественото си състояние  на Действителното си Аз, или в Таро -картата на Звездата. Сефирата Yesod е белязана във финикийската система с карта Таро -Отшелникът или и това е пътят посочен за вас от  зодия Дева. Затова ако успеете да се трансформирате в Отшелник , вие можете да разрешите голямата дилема в която сте родени.

Числото 5 или Пентада е свързано с Дявола и всички символи на Земята под формата на Пентагон , които го поддържат.

Магическо Преобразяване

Higher SelfSpiritual Guide

Пътуващият

Muluc е космическото семе на пробуденото съзнание. Консумирайте го като плод и нека процъфти вътре във вас. Вие сте на поход в търсене на самостоятелен спомен за Божието семе. Ако работите с енергията на Muluc с ясно съзнание и внимание на пробуденото състояние, вие ще разцъфнете пробуден. Запомняне означава да имате директен достъп към вашето разширеното многопластово присъствие на възприемане,  чрез присъщото ви възприятие на единство.Запомнянето е признаването на по-големия модел и връзката ви с него и често се усеща чрез сънища, изкуство, музика, цветове и творчески занимания. С фокусиране на вниманието, медитирайте с Muluc и ще получите достъп до личните си спомени чрез архивите на Акаша.

Muluc е фар или предавателна станция чрез която се отваряте към архива на личните спомени скрити дълбоко в съзнанието ви и чрез тях, вие ставате фар и приемник за космическото съзнание. Това съобщение се създава постепенно с отваряне на Третото око или и вашата комуникация става все по-рафинирана , чрез което ще  забелязвате повече знаци, сигнали и разбиране, идващи към вас.Те са свързани с растежа и развитието и с тях ще придобиете ясна представа за вашето пътуване.

Числото на Muluc е 9 -символ на повторението на  Великите  цикли. Пример за такова повторение е периодичното завръщане на възвишените учители, които да помогнат за пробуждането на човешките същества на Земята. Девет е числото на  на  пернатата змия Quetzalquatl, Буда или Христос. Muluc е символ на великите учители , дошли да предадат универсалната мъдрост на човечеството  и да въплатят състоянието на съзнание, което е достъпно за всички. Такива учители служат като връзка с Божественото и съдържат обещанието за пълно усъвършенстване.

Хармоничната мъдрост въплътена от Muluc  е модулация или хармоничното преминаване от една позиция в друга. Това се преживява като движение и промяна чрез природните закони на растежа. Muluc  представлява преминаване към нов ключ или мод. За превключването на ключовете или тоналността в живота ви, се движете с доверие на своя собствен процес. Дори дисонанса, създаден от съпротивата срещу промяна ви показва къде има работа за вършене.

В крайна сметка, живеейки  в нов ключ или тоналност само по себе си създава хармонична промяна, която естествено се премества в друг резонанс. Чрез този по-висок резонанс, съобщенията се създават със следващата октава на архиетипната енергия. Буквално Muluc служи като уоки-токи и е комуникационно устройство за по-високите резонанси. Когато това съобщение стане напълно завършено е възможно да общувате в резонанса на Cib. Cib  е точно една октава или осмия архиетип в сравнение с Muluc и представлява комуникация с космичното съзнание.

Музикалните декриптори и на Muluc са Chiaro, което означава ‘ясен и чист’ и Rubato-‘жилище’ Всеки урок, които се е усвоил отговаря на следващото ниво на резонанс и може да има по-чисто звучене. Ставайки ясен канал, светлината ви помага да звучите в по-разширените резонанси. Що се отнася до Rubato, обикновено е необходимо да се спрете на всяка духовна практика, преди да са постигнати надеждни резултати. Muluc представлява желание да посветите, колкото време е необходимо в практикуването на духовни дисциплини, докато те не станат неразделна част от вас.

Wisdom Shadow Self& Transformation

Една от тенденциите които проявява  Muluc  е да плува в реката на забравата и чувството , че няма ясно съзнание и насоки. Поради влиянието на колективния транс , вие може лесно да приемете вярванията и ценностите на вашата култура, защото илюзията започва с отделянето от Божественото и този транс може да задълбочи опита на забравата.

Друг сенчест аспект на Muluc е  тенденцията да насочвате живота си предимно върху желанията и потребностите на Егото /низшия Аз/, вместо да се отворите към ръководството на вашата истинска Същност-Висшето ви Аз. Изборите на вашият ‘ръб на растежа’ , могат да ви карат да се чувствате несигурен, защото те трансформират вашите вярвания по пътя към цялостност. Интуитивните насоки и вътрешни желания ще предизвикат спомена за това, което изглежда сте забравили. Обърнете внимание на всички сетивни признаци, които може да са насоки  и изобщо всичко което ви дава силно усещане за поток.

В по-големия модел на космическата комуникация , която е на разположение във всеки един момент, тези знаци за изобразени на всякъде. Бъдете преводач или фар. Нека Muluc събуди всичко вътре във вас , като декодира тези знаци  и ви помогне по-ясно да разберете вашите възприятия.

Спомнянето е естествен процес  но го използвайте без да бъдете обсебен от него. Да бъдете прекалено обсебен със спомняне, може да попречи на процеса. Също така, имайте предвид, тенденцията да се обръщате за помощ към други хора, които да ви помогнат в това начинание. Други пътуващи могат да се свържат с вас и да се ‘канализирате’ един друг, но вие сте този които наистина знае. Не бъдете изгубени или объркани извън себе си.

Друга сянка на Muluc е самоосъждането. В тази Сянка можете да чувствате, че прикривате собствената си светлина, така че да ограничите възприемането си като фар, което наистина сте. Тази тенденция може да произтича от срамежливост или раненото дете във вас, чиято чувствителност е подтисната от житейския ви опит. Това може да даде желание да се оттеглите или чувства на самота и несигурност. От другата страна на тази Сянка, може да се идентифицирате прекалено много като фар или водач за другите. Подобни проблеми  ви показват , това което седи между вас и ясния израз на всичко което сте.

Самокритичността може да бъде подкрепена от вътрешния ви разговор, които води до информираността на отрицателното самоосъждане, което е било отделено несъзнателно в Сянката. Вие сте избрали вашият вътрешен критик, които критикува света. Muluc  ви кани да излекувате тази вътрешна критика. Направете съзнателни усилия, да се определите в нови рамки и да не бъдете толкова осъдителни или критични към другите. Разрешете взаимоотношенията си с тях, за да подкрепят пълното ви изразяване. Когато стоите в пълната си светлина вие естествено ще изпълните това , заради което сте дошъл тук.

Кристален елемент за активиране на Сянката

Mookite   е австралийски яспис, който съчетава по-светлите цветове на жълтия и червен яспис. Той насърчава желанието за нови преживявания и помага да се поддържа баланс между външната действителност и  вътрешния отговор към нея. Това придава дълбоко спокойствие, като същевременно насърчава гъвкавостта.

В Австралия, Mookaite  все още се счита за лечебен камък, който дарява сила и  предпазвапреносителя  от трудни ситуации както и ни свързва с близки които са починали.Медитация с Мookaite яспис увеличава гъвкавостта и способността ви да видите няколко решения на всеки проблем.

Mookaite често се използва за лечение на жлезите които може да причина за  стомашни заболявания, херния, разкъсвания и задържане на вода и йога ентусиасти го използват, за да балансират и да отворите  първата –, втората- и третата чакра- 

 


is Subconscious Self and Hidden Assistant

Eb е граал, златното руно, философския камък, алхимичната трансмутация,  превръщаща материалите в злато. Това е рог на изобилието, парадоксът на празнотата и прибиране на реколтата, спокойното място, което лежи отворено и необработено за нас, получавайки даровете.

 is Challenge & Gift

Cauac е началото на пожар, пътя на мълния, пристигането на гръмотевичното същество, които носят окончателно превръщане. За Майте, Cauac представлява облак, пълен с пречистване и дъжд, буря и мълния, които разбиват всички неверни структури на реалността.

 is a compliment to you-something that is a natural manifestation in you

Един от даровете на Oc е зова и разпознаването на други спътници на Съдбата. Други същества със същия копнеж, които искат да се срещнат и да ви разпознаят-същества, които могат да ви виждат съвсем автентично такъв, какъвто сте.

13:20

Ключ на кода-Тон

 • Kin  Group
 • Analogue Planetary Support and Partner
 • Occult Hidden Powerа
 • Antipodе- Challenge,Karma Police

 

На какъв Тон отговаряте

 • ≈ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всички откъси по-горе са взети от най-близкия до сърцето ми духовен пътеводител -“The Mayan Oracle – Return Path to the Stars” от Ariel Spilsbury & Michael Bryner. Написан на истинския език на Сърцето, това е моето най-препоръчвано четиво във Вселената!
 Свързани статий

 •  9   

Tags: , ,

IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.