Ix

Written by probationideadlyi on November 16th, 2012. Posted in Tzolkin-Tonalpohualli

Birth code: 01.08, 01.28, 02.17, 03.09, 04.03, 04.23, 05.13, 06.02, 06.22, 07.12, 08.01, 08.21, 09.10, 09.30, 10.07,10.20, 11.09, 11.29, и 12.19

-111220466

 • Aethyr:
 • Mayan glyph:  BAHLAM
 • Pipil sacret calendar: OCELOTL
 • Designation: ягуар, сърце
 • Description:  интегриране, знание със сърцето, изравняване с Божествената воля, магьосник, шаман, ягуар, виждащ в ноща, свещенник носещ факлата, магия
 • Totem signs: ягуар, магически жезъл, окото което вижда всичко, паун30°
 • 7 Rays:  опал есенция, иридесенция
 • Elements:  
 • Direction: 
 • Friend:
 • Hidden Occult power: 
 • Enemy &Challenge: 
 • Tonalpohuali: 

Wisdom shadow:  Въпроси свързани с почтеност, контрол, волята изравнена с Божествената воля; нужда от одобрение и признание; ума не е изравнен със знанието на сърцето

Shadow transformation:Развиване на ясна връзка с Божията воля и собствената ви същност. Да бъдете прозрачни, невинно позволяващи на магията , да дойде чрез вас по-скоро, отколкото нужда да я създадете. Отворете се към знанието на сърцето си и неограничените възможности

Harmonics wisdom core: melody

Mudra:лявата ръка свита под сърцето, а дясната перпендикулярна  със сила докосва главата и след това ,същото за другата страна, срещнете ги в сърцето, като ги привеждате в съответствие с Божествената воля

Meditation:  

Affirmation: “Чрез знание в сърцето, аз съм изравнен с Божествената воля”


Личност и Съзнателно Аз-кой сте вие и кой ще станете

Този знак е представен от Ix Ягуар или OCELOTL  и хората родени под него са специални защото могат да виждат в тъмното. За Майте това е знака на Пророците. Тази наследствена дарба може лесно да бъде открита в хора родени в този знак. Ягуара е любим на Майте и те са се стремели да се раждат предимно под него за да притежават наследените дарове. В замяна те стават изключително верни на духовни каузи и служат преданно на Духа.

OCELOTL е амбиграма на EL OC TOL,  което означава  “Този , които /OC /Бяло куче/ не плаща Данък  /TOL/” и това е формула за Успех, защото да не плащате никакви Данъци или такси е Благословия. Данъците или таксите са Схеми , които ви държат непрекъснато в дълг към някого или нещо, затова от всички останали се изисква просто да ги отхвърлят и така сами по себе си да се опитат да излязат от омагьосания кръг на Причина и Следствие в които всеки е завъртян. Да оцелявте не е Геройство нито изискване на системата в която всички живеем, затова то не се толерира като поведение от Духа. Просто трябва да предадете Борбата си срещу Неговите опити да ви доведе до фалит и по този начин да можете да се избавите от всички условности на живота. Затова ако чуете някои да ви казва, че се бори за Нещо Си каквото и да е, То това е просто OUROBOROS или Измислена Кауза, нямащо никаква стойност за Духа.

IX е амбиграма на X  I или нещо подобно на филма X-Men в които всеки може да бъде герой със странни дарби или заложби, които да използва за общи каузи предимно свързани с Духовни цели на развитие. IX е кодирано в много понятия свързано с нашия език, но тук ще го свържем с числото 0 или XIX  IM наречено от Майте, което има стойност 10110 11000 под формата на бинарен код свързан с изписването му с римски цифри и техния числов еквивалент.

В този смисъл OCELOTL е свързан директно с Бог или 0 като число на което Бог отговаря и всяка ваша постъпка или действие се разглежда и калкулира много прецизно гледано от Окото на  RA /RE, което е древен египетси символ функциониращ като женски противоположен аспект  на Слнчевия Бог Ра и е застрашителна сила, която покорява враговете му. Окото на Ра е разширение на мощта на Ра и се отъжествява с диска на Слънцето, но и е независим ‘орган’, които може да олицетворява голямо разнообразие  от египетски Богини Hathor, Sekhmet, Bastet, Wadjet и Mut. Така окото действа като майка, съпруга и дъщеря на Бога на Слънцето. Насилствения аспект на окото е да защитава Ра срещу безредици и агенти застрашаващи неговто управление. Този опасен аспект  често се представлява от лъвица или Uraeus, кобра -символи на защита и царска власт. Окото на Ра често се отъждествява с Окото на Хор, които е в някои случай отделен символ с различна концепция.

Египтяните често съотнасяли Слънцето и Луната като “очи” на определени Богове. Дясното oко на Бог Horus например се отъждествява със Слънцето, а лявото му око с Луната. Понякога египтяните наричали лунното око “Окото на Horus и това е концепция  със собствена митлогия и символизъм както и наричали слънчевото окоОкото на Ра, което е свързано с Утринната звезда наречена Sothis или Сириус , чието изгряване на хоризонта преди слънцето  обозначавало начало на разлива на река Нил, които напоявал египетските земи. Затова и Окото на Ра предшества и представлява води, които възстановяват плодотворността на Египетската земя.

BAHLAM е амбиграма наили “Този, с който ще се сблъскате и ще  получте това, което сте дали“. В този смисъл Ягуарът е Благословен от представката AL /Artificial life-GOD/ и тя изразява връзка с Бог. Bahlam  е свързано с числото 11, което е Вавилонската Кула, която управлява всеки  и всичко, затова ако познавате някого роден под знака на Бял Магьосник е добре да бъде на ваша страна.

BAHLAM  е свързан с Подземния свят на Майте наречен Xibalba а при египтяните се е нариал Duat и през  него минава вашия път към Небесата.

 

Магическо Преобразяване

Higher Self Spiritual Guide

Пътуващият

Ix е магьосник, чиито правомощия се активират чрез мъдростта, която струи от сърцето. Тази мъдрост не е интелектуалното разбиране известно в западната култура, това е мъдростта идваща от изравняването на ума и сърцето в една линия. Отвореното и доверчиво сърце е изискан инструмент на възприятие. Позволете на себе си да ‘не знаете’ , отваряйки вратата на ума,към по-дълбоко разбиране на Вселената. Ix изисква от вас напълно да използвате това изравняване с ума, за да участвате в магията.

Ix е звездния глиф които е много щедър към тези, които попадат под неговото влияние , защото ви прави на практика ‘неунищожими’ . Също е един от любимите знаци на Майте. Той ви покрива с  ‘магическо наметало’  и ви прави ‘невидим” в действията си с околните и средата. Така вие действате и на едно по-висше ниво, чрез отворен канал лично за вас, напълно необезпокояван със стремеж да се обучите на истинска магия. Ix ви дава силата още да се превърнете в ‘Окото, което вижда всичко’ или това е магията да  ‘виждате’ на различни нива с помощта на съюзници или истинската ви същност – Висшия Аз. Тази връзка може да се осъществи по- много различни начини и те са индивидуални за всеки попадащ под знака на Ix.

Ix ви кани да пристъпите в акта на овластяване на себе си. Тази власт идва от себеприемане, интегритет и обвързване с еволюцията. Самостоятелното овластяване не може да бъде извършено извън вас. Всичко извън вас, което ви носи тази власт има също Божествена основа във вас самите. Ако имате нужда от одобрението на другите, потърсете самата сила и власт в себе си. Когато се чувствате ефективно ангажиран , правейки това, което ви носи радост, вашата енергия се разширява естествено и започва да ‘включва’  все повече от това, което сте и магията започва да тече в синхрон с живота ви. Поискайте своето изравняване с Висшата мъдрост. Призовете Божественото действие във всичко, което вършите!

Ix е инструмент на светлината, канал за работа с Духа. Мъдрия магьосник е спонтанен и прозрачен, позволявайки на магията по-скоро да дойде,  отколкото да се опитва да я контролира или тя сама да се случва. Магьосникът танцува танца на любовта , чрез предлагането на дара на свободата на другите. Това е истинска магия. Освободете се от нуждата  да използвате силата за да манипулирате или контролирате, Магьосникът използва мъдростта за да изрази освобождение и любов.

Хармоничната мъдрост на Ix е мелодия- прогресията на единични тонове в композиция. Ix символизира свещеното пътуване, чрез  вашия индивидуален живот. Като хармоничен Магьосник  вие сте все още начинаещ, но въпреки това сте контейнер  за разрастване на Божественото. Докато свирите мелодията на духовната си песен, Създателят осигурява хармонията.

Мелодията е музика изравняваща се с личния ви сюжет на филм. Използвайте елементите, които сте избрали за проучване на живота си -вашите дарби, таланти, способности, мотивация, обстоятелства и други хора включени в него. Дирижирайте най-интересния и пораждащ растеж сюжет от тази комбинация от възможности. Разберете, че вие сте този, които твори музиката и в същото време я изпълнявате, чрез мелодията на живота си.

Числото на Ix е 14 и има кармично естество, носещо уроци от минали прераждания, които не сте усвоили добре. 14 има разрушителна мощ и може да причини забравяне на предишен опит или да ви потопи във водите на Лета или забравата. Поради тази причина вие може изобщо да не съзнавате каква сила имате в действителност. Така вие непрекъснато ще се сблъсквате с минали уроци за да ги осъзнавате. Ix  ви подканва и помага да използвате истинска магия в научаването им, чрез магически ‘трикове’ или ‘подсказки’ -за да възприемете урока, които може би е забравен. Научете тези уроци сега с помощта на  Ix и на вас могат да ви бъдат разкрити  както стари, така и  нови уроци, които  трябва да усвоите по-бързо  за да компенсирате и наваксате  през животите.

14 е под властта на чувствата и  ‘руши’ физическото поле, затова е задължително те да бъдат подравнени с ума чрез сърцето и да действат в синхрон чрез вас. Съвета на  14 -е да придобиете, задържите придобитото и след това да го освободите. Ix е инструмента или вашата магически жезъл с които можете да постигнете  това с  помощта на истинска магия. Tочно по този начин, ще отвоювате собствената си свобода и това е благословията на Ix.

Wisdom Shadow Self& Transformation

Една от Сенките на Ix може да се разглежда като въпроси  свързани с цялостта. Интегритета идва от намерението да бъдете честни и верни на себе си и другите. Да имате интегритет означава , да може да се разчита на вас, че ще направите това което казвате. Означава също така, че действията ви ще са еднакви с чувствата. Интегритета идва от дълбоката връзка с вас самите. Тя се характеризира  с желание да изговаряте вашата истина, да адресирате вашите въпроси и проблеми към Сянката си честно и да завършвате нещата и проблемите със себе си и другите.

Ix разкрива още и проблеми с личната сила и контрола. Огледайте се в живота си , за да разберете как тези въпроси може да се проявяват. Понякога чувствате ли нуждата да спрете да контролирате и нещата да се случват по вашия начин? Вашата лична воля съчетана ли е с желание за признаване, одобрение, статус или слава? Това общество, може да ви е възнаградило за функционирането ви от мястото на личната ви сила. Много хора в тази Сянка, изглежда, че контролират  и калкулират, използвайки ума си без да е изравнен със сърцето им. Нуждата от контрол възниква , когато се чувствате несигурен или не сте свързан повече с това, което създава смисъл и удовлетворение в живота ви.

По подобен начин хората, които разглеждат силата като външен фактор извън тях самите, могат да виждат магията като изкуство за контролиране на хората и природата. Това усещане създава свои уроци. В тази сянка , може несъзнателно да ‘изкривите’ или да ‘манипулирате’ данните. Някои Магьосници могат дори да се  чувстват оправдани в използването на личната си сила и власт, за да укрепят своята самоувереност  или да манипулират другите. В тъмната част на тази Сянка, манипулацията е в полза на истинското удоволствие от властта.

Всеки може да налага волята си умишлено от време на време, докато се научи как да приведе в съответствие своята воля с Божията воля. В този процес, нека сърцето ви покаже пътя. Изправете се с лице срещу несигурността и пристъпете в това, което сте наистина-мъдро и силно човешко същество, Магьосник на живота. Като се отворите за Божествената воля  вие по естествен начин ще разрешите проблемите си с личната воля, сила и власт .

Ix също така ви предлага възможност за създаване на съюзници извън вашите страхове и несигурност. Може би вие носите проблеми от минали прераждания-дълбоки рани, създаващи настоящи проблеми предизвикващи болка, гняв и предателство. Този опит може да замъгли зрението ви. За да придобиете ясен поглед , започнете да взаимодействате и да се интегрирате с учители на Сянката. В основата на тази интеграция е създаването на Съюзник на страх и любов и приемането на всички аспекти от себе си. Това лекува основната структура, подкрепяща егото и несигурността. То също лекува и успокоява ума и го изравнява със сърцето, отвеждащи ги в пространството на яснотата и самостоятелното даване на власт и сила.


 is Subconscious Self and Hidden Assistant

Manik е врата, отваряне на портал от едно разбиране към друго. Ключа към смисъла на Manik се намира в медитацията.“Аз съм изтъкан от тънко було, праг към други измерения, в моя край е моето начало,инициирания портал ме очаква”.

 is Challenge & Gift

Kan е подредения модел на растеж.Вие и вашия живот са плодотворна почва и мистерията процъфтява във вас чрез силата на намерението или семената на мислите ви. Точно както семето съдържа холограмата на завършването, процеса на проявление следва своя естествен ред.

 is a compliment to you-something that is a natural manifestation in you

Аз съм кремък и прахан на свещения огън” гласи медитацията на Chicchan. В голямата мистерия , кремъка и прахана обозначават инстинкта за горене, започващ с движението на физическото тяло  към съюза си с Духа. Когато кремъка и прахана се съберат, искрата на Божественото се събужда и запалва огъня на вашата същност.

13:20 

Ключ на кода-Тон

 • Kin  Group
 • Analogue Planetary Support and Partner
 • Occult Hidden Power
 • Antipodе- Challenge,Karma Police

На какъв Тон отговаряте

 • ≈ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всички откъси по-горе са взети от най-близкия до сърцето ми духовен пътеводител -“The Mayan Oracle – Return Path to the Stars” от Ariel Spilsbury & Michael Bryner. Написан на истинския език на Сърцето, това е моето най-препоръчвано четиво във Вселената!

 

 Свързани статий

Tags: ,

IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.