Caban

Written by probationideadlyi on November 17th, 2012. Posted in Tzolkin-Tonalpohualli

Birth code: 01.11, 01.31, 02.20, 03.12, 04.06, 04.26, 05.16, 06.05, 06.25, 07.15, 08.04, 08.24, 09.13, 10.03, 10.23, 11.12, 12.02,и 12.22

 

-111947777

 • Aethyr:
 • Mayan glyph:  NOJ
 • Pipil sacret calendar: OLLIN
 • Designation:  земна сила, тамян
 • Description:  Центрираност,Синергия, синхрон, Земната сила, Галактическо подреждане, Пазителят на Земя, флуиден световен Резонанс, Проследяване, изцеление с Кристали, Щит,
 • Totem signs:  бял лъв, кит, койот
 • 7 Rays: 
 • Elements:≈ 
 • Direction: 
 • Friends: 
 • Hidden occult power:
 • Enemy & Challenge: 
 • Tonalpohuali:7

Wisdom shadow: Фокусиране върху миналото и бъдещето, да не бъдете в сегашния момент, интерпретиране на звездните символи, сънища и видения, прибързани заключения, не идентифициране със земното съществуване

Shadow transformation: Да бъдете съсредоточени в настоящия момент. Наблюдение , без да вадите изводи. Позволете на по-големите модели да се появят. Спомнете си избора си да дойдете на Земята в това уникално време на трансформация

Harmonics wisdom core:  tone

Mudra: пръстите на двете ръце докоснати палци образуват триъгълник, движат се от по-ниските чакри към  , след което се връщат към  /повторете го 3 пъти/

Meditation: 

Потвърждение: “Аз съм изравнен с моя център, Земната сила изравнена с космическата сила”


Личност и Съзнателно Аз-кой сте вие и кой ще станете

Ако сте запознати с концепцията на ‘земните ‘знаци в Западната Астрология, може да помислите, че родените под този знак са спокойни по природа. В действителност тяхното интелектуално ниво и сила на мислите са изключителни. Те също имат талант да узнават лошите намерения и навици на другите.

OLLIN е амбиграма на OIL LI N  – OIL -Нефт, iLl -болест,  /Li/посока юг или триграма Li-Огън в Багуа , N -Nitrogen /Азот/ или това са материалите или елементи, които задвижват всички процеси на Земя. Всеки продукт, дори човешкото тяло е направено от Нефт или Петрол и изобщо всичко, което може да си представите в нашата реалност с добавените елементи на цялата Менделеева таблица, кето вреди на вашето здраве, ако изобщо може да се говори за здраве в някакъв аспект.Азота е елемент свързан с нова реалност и чрез него Нефта или Петрола са заместени, защото просто са вредни продукти. Огънят изгаря Петрола и всичко , което е непотребно и това е елемент даден от Прометей на хората, с малката разлика, че малцина знаят как да го използват по предназначение. Така Китайците измислят Багуа компаса свързан с Feng Shui и включват триграмата   , отговаряща на числото 9 и Най-малката дъщеря в Земното и Небесното семейства, която помита всичко непотребно в живота ви и отговаря на числото

CABAN е амбиграма на BAN Ca /Калций/ или Премахнете Баннете Калция от менюто си. Калцият е много вреден елемент защото калцира костната ви система и при това положение след пределно поемане на елемента те започват да се рушат. Уместно е да премахнете този елемент от менюто си доколкото е възможно, защото той е причинител на болести като Остеопороза или Рахит. Така Caban или Земната сила причинява във вас разрушение, което е с различна степен и магнитут на действие.

NOJ е амбиграма на  тамян  или на български НОЖ  /които е инструмент с които са извършвани множество престъпления в Земен мащаб. NO J обаче може и да е JON което пък е име на най-различни хора, така, че тази амбиграма остава непълна за сега, но символизиа предимно Средновековната мисъл.  Класическите Мая Ajpoub /стари крале и Благородници/ са използвали много техники за ‘кръвопускане’ за да се справят с редица трудни въпроси. кралят  би се спуслан в дълбока яма  без да яде няколко дни  или би побил езика или пениса си за да ги прободе с метал или върже с нишка която би запалил, като по тои начин той създава’ тамян’ от себе си и неговият аромат отива в небесата.  Кралят би изчакал за видение за да му даде отговор на какъвто и труден въпрос да го мъчи . По този начин , дневният знак на Noj  или тамян е познат като Мислителя и неговите представители са ментално активни , практични, рефлективни и визионери, също и лидери в различни комуни.

Както в кръвните цеременоий Noj хората носят силата на комуникацията и са вид проводник, имащ възможност да комуникира  с маниер и интелигентнот, независимо дали галактични, интер-димензионални или конкретни. Това означава, че с ума си като инструмент те могат да пътуват във времето и пространството , давайки им пълните възможности  за действия и духовно напреднало съзнание.

Noj личностите имат голяма мъдрост и вибрираща  аура, които са допълнение към синхорнизиране на вибрацийте на колетивната памет, предлагайки своята сила и мъдрост за нещо по-полезно за човечеството, което е най-голямото изпитание в този живот.

В Астрологичен смисъл знаците на картинката по-горе са свързани с известен филм, които можем да добавим към описанието на този звезден глиф  и филма е  “Приказка безкрай” , които е свързан с действието на -NODES of the Moon които са харакерни за всеки хороскоп на всеки човек, родил се някога и са свързани със Северния и Южния полюси. Тези възли завързват и отвързват Съдбата ви, в зависимост от вашите действия и участия в най-различни игри на Духа създаващи Движение за Вас.

Магическо Преобразяване

Higher SelfSpiritual Guide

Пътуващият

Caban е точка за достъп до вашето естествено изравняване със силата на Земята представено от точката  Unis Mundi, /точка на съвършена центрираност във вечното настояще от която всички се изравняваме с проявлението на магията. Вашият център, центърът на Земя, е тайната на гравитационната магнетизираща сила. Caban е каналът на хармоничната синхронизация, която е изравнена със сърцето на галактиката. От централната точка в себе си,можете да се изравните с галактичния център и да се свържете със собствената си кристална структура, включена в по-голямата мрежа на решетката. За да запазите този канал за синхронизация отворен , може да се свържете с елементалните енергии-земя, въздух, огън  и вода и 7-те  Пазители на посоките.

Космическото съзнание не е просто ‘някъде там’, то също резонира с вас и във вас. Това означава да бъдете свещено ‘вкоренен’ в мястото където се намирате. Вие сте изграден от Земя! Погледнете през ‘очите’ в краката си. Вашето тяло е настоящия фокус на вашето съзнание-чрез него получавате всичките дарове. Не забравяйте също, че средата ви е жива и реагира на информираността си, следователно , начина по които възприемате Земята и физическата си форма, засяга информацията  която получавате.

Caban е символ на Пазителя на Земята, пазител на градината, шаман, лечител, които чрез почит към целия живот, лекува и освещава Земята. Пазителите на Земята запазват хармоничните отношения с природата, чрез създаване на мъдрост, превеждаща ги  през магията. На латинкси mater , означава ‘майка’. Като донесете светлина на себе си, донасяте светлина и на материята. По същия начин, Земята съдържа холограмно семе на новото съзнание, което възниква.

Седнете и се свържете със Земята с проста връзка, като поет с поема за възхищение към гората. Бъдете ‘вкоренен’ където сте в момента. Вън от синергичния център, ще получите сбъдване на най-големите си желания и ще се отворите за петия цъфтеж на мистичната сила на Вселената. Тази синхронизация може да се разглежда като изравняване на нашия личен мит с по-големия мит на нашето време. Мит е рамка или ‘история’ , в която се разкрива истината за космоса в символична форма. Използвайте го, за да катализирате разгръщащото се изравняване.

Caban представлява синергичната творба на Съдбата, която събира хората заедно за различни духовни цели, както и синергията, която става възможна чрез споделяне на намеренията. Синергия е  колективния израз на индивидуалната хармония , съюзът на различните части  в което цялото става Цялостно  и по-велико от своите части. Когато 2 или повече части се съединят чрез Синергия , резонансните вихри между Земята , галактиките и божествените архиетипни енергии стават възможни.

Wisdom Shadow Self& Transformation

В Сянката на Caban може да ви се струва трудно да бъдете в настоящия момент. Вместо да бъдете настроен ‘към централни канал’ , може да бъдете настроен към канал за  ‘списъци за пазаруване’ , драма във връзките, фантазии, съжаления за миналото  и грижи за бъдещето. Центрирайте се в настоящия момент! Това е мястото от където можете да се синхронизирате най-благоприятно  и откровено, относно вашия личен модел и по-голямата цел. От тук можете най-благоприятно да наблюдавате  синхронностите и връзките за вашият личен модел  и по-големия такъв. От тук, вашия ум може да се научи да бъде прецизно наблюдателен , позволявайки на по-големия модел  да приеме естествената си форма , като малки пръски от боя, които евентуално да завършат една красива картина.

Често в Сянката на Caban, можете да чувствате ‘извън синхрон’  със света около вас. Ако чувствате физическо , емоционално или ментално ‘изключване’ , помнете, че може да сте в процес на пренареждане. Позволете си синхронизация с новия, разрастващ се модел. Потвърдете: “Аз съм едно със галактическия пулс  изравняващ ядрото на моето същество в кристалното ядро на Земята и  чрез всички реалности и полета на измерение”.

Друга Сянка на Caban е дистанцираност между Земя и вашето тяло. Твърде много ли се идентифицирате със себе си-като извънземен, звездно същество или посетител? Всеки на тази планета е както дете на Земята , така и Небесно същество. Не забравяйте, че вашите проблеми създават преценяване на вашето земно съществуване и личния ви процес на растеж. Запомнете, че сте избрали да съдействате на процесите за трансформация на Земя в това време, за да използвате уникалните възможности на своето собствено духовно разгръщане.Възползвайте се от тази възможност, за да проучите, откриете и работите  със всички проблеми и въпроси , свързани с отказ от физическото или земното съществуване. Стремете се да катализирате всички кристализирани мисли , вярвания, решения във флуидно съзнание. С приемането на физическата си форма и процеса на растеж на света, имате достъп до центъра на центрираност от които цялата истина на магията на Вселената ще ви се разкрие.

Свалете си обувките. Докоснете Земята. Намерете място да потанцувате със свещения обръч на живота. Дайте своя принос и визия като събуден член на глобалното семейство на дъгата!

Свържете се с енерхиите на Земята, като шаман седнал в пустинята или гората. Отделете време, за да слушате информацията, която се предава чрез краката ви. Разходете се в живота си. намерете и правете това , което ви носи радост. От това място на центрираност, магическите събития ще бликнат  и синхронноста ще бъде в изобилие, помагайки ви да намерите следи за нареждане на космическия пъзел.

Не забравяйте, че съдържате Земята вътре в себе си. Вие сте част от глобалното семейство в чудната градина на Земята.


 is Subconscious Self and Hidden Assistant

Kan е подредения модел на растеж.Вие и вашия живот са плодотворна почва и мистерията процъфтява във вас чрез силата на намерението или семената на мислите ви. Точно както семето съдържа холограмата на завършването, процеса на проявление следва своя естествен ред. 

is Challenge & Gift

Manik е врата, отваряне на портал от едно разбиране към друго. Ключа към смисъла на Manik се намира в медитацията.“Аз съм изтъкан от тънко було, праг към други измерения, в моя край е моето начало,инициирания портал ме очаква”.

 is a compliment to you-something that is a natural manifestation in you

Ik е галактически вятър, катализиращото течение, Духа които се движи през всички неща. Това е най-Божествения дъх , даващ живот на цялото творение, невидимата същност на слънчевата енергия.Ik е дъхът на вдъхновение и плодотворната сила за ‘торене’ на вятъра.

13:20 

Ключ на кода-Тон

 • Kin  Group
 • Analogue Planetary Support and Partner
 • Occult Hidden Power 
 • Antipodе- Challenge,Karma Police

На какъв Тон отговаряте

 • ≈ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 


Всички откъси по-горе са взети от най-близкия до сърцето ми духовен пътеводител -“The Mayan Oracle – Return Path to the Stars” от Ariel Spilsbury & Michael Bryner. Написан на истинския език на Сърцето, това е моето най-препоръчвано четиво във Вселената!
 Свързани статий

Tags: , ,

IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.