Telektonon -12:60 vs. 13:20

Written by probationideadlyi on January 20th, 2013. Posted in Mayan & Aztec

Телектонон- Канал за разговор със Земния Дух-Технология на Телепатията

Предназначението на Телектонона е да преодолее силата на ‘грешното’ време и да възстанови силата на’ истинското’ време. Откакто телепатията е функция на истинското време, да играете на Телектонон е нещо подобно на това да преоткриете технологията на телепатията. Цялото човечество сега живее и следва курса на ‘грешно’време, Телектонона на 13-те Луни и завръщането на телепатията е универсален  антидот за цялото човечество.

 


projection

Battery Empty

Времето е честота. Честота на истинското време е 13:20, 13 луни, 20 пръсти на ръцете и краката. Честотата на грешното време е 12:60, 12 месечен календар  и 60 минутен час.

12:60 като време е ‘грешно’ защото ограничава ума и свежда живота до 3 измерения. 13:20 е ‘истинско време’ защото освобождава ума и живота преминава в 4-то измерение. Поради това, че 3-тото измерение е физическо и познато на сетивата, 4 -тото е телепатично и познато на ума. Чрез играта на Телектонон, нашата 3 измерна реалност е реорганизирана към 4-то измерение чрез телепатично знание.

Телектонон е познат като Вътрешно Слънце  или Caan Ahau. Древните почитали Слънцето  и в него разпознавали висшето знание на чистата светлина, която се препредава , чрез златните лъчи на Слънцето. То е асоцийрано също със злато, което в алхимичните текстове понякога е наричано Слънце на кристали.  То е това злато /златната нишка/ в което започва синхронния ред и се излъчва. Златната нишка също е асоцийрана със Върховната Златна Девица, която разстила златните нишки в мултидимензионална матрица свързваща ни директно със Източника. В Алхимичните текстове, Слънцето понякога е представяно като щит, носен от Бога на Слънцето и то отразява светлината на невидимото Духовно Слънце-истинския източника на светлина.

Oracle

Pacal означава Слънчев щит, а Pacal Votan – Слънчевият господар, които има мисията да разкрие цялoто духовно измерение на духовността в името на духовното присъединяване на Земята. Този процес е наречен Хармонизиране на времето което става посредством Лунния календар представен тук които е премоделиран стар лунно-соларен календар използван от Вавилонците и много други цивилизаций.    Valum Votan или Jose Aurelius , които открива пророчеството на Pacal Votan, има първото си видение на Пирамидата на Слънцето през 1976 и той казва, че Слънцето не е единственият източника на живот, а е просто посредник на информация отразявана от други галактични системи.Той посвещава живота си  на приготвянето на кодове, които ни отвеждат до 6-тото Слънце на Съзнанието или фаза на Тотално обновяване. Това е така, защото Пророчествата на Телектонон е познато като Говорещият камък на Пророчеството и светлината на Вътрешното Черно Слънце на Истината.

В него, Христос е изпълнение на Третия виждащ /Просветлен Ум/, а Pacal Votan е 7-мия виждащ /Новото хилядолетие изгрява и е обещано Второ Творение/ . В мистичните традиций Исус често е описван като като Слънчево Божество /както и Quetzalquatl и много други/  . В 7:7:7:7, Христос е 4-тото Слънце/4Ahau което е свързано с Универсалния Огън, Живот /космичен живот/  на Просветлението /Съзнанието на Христос/.

Естественото време vs. Изуственото време

Числото 1260 е генерирано във връзка с откриването на гробницата на Pacal Votan през 1952 г. и между нейното запечатване през 682 AD са изминали точно 1260 г. Друго специално число, което се отнася не само до начина на отмерване на времето от Mайте е годината 2012. Mежду 692 AD и 2012 ние сме близо до 5-тата Ера обозначена от Майте и са изминали точно 1320 г. между двете числа. За повечето от нас това число няма значение, въпреки това при по прецизен анализ , в него можете да откриете изумително съобщение. От откриването на гробниацата на Pacal Votan през 1952 до 2012 са изминали точно 60 г. Когато добавим към 1250 /годините в които гробницата е била скрита отново получаваме числото 1320! Това число също е кодирано в математиката на Календара на Дългото летоброене на Майте 13:20 -13 baktuna /144.00 дни/ , съдържащи 20 katuns /7200 дни / всеки и по този начин целия цикъл на 13 катуна  завършва през 2012. В този смисъл 14 катун е на път да започне през 2013 г.

Точно както 12:60 представлява времето направено от човек, което е ограничено до 3 димезионално пространство, 13:20 представлява естественото време на Закона на Времето или 4 измерното съществуване. Това е света в които са съществували много от старите цивилизаций, много преди ние перманентно да подменим естествените закони. ко добавим 13 към 20 получаваме и числото 33 Natural I, което е едно от първите 3 числа на Просветлението.

Универсалното време 12:60  и Естественото време 13:20 като кодове представляват опит да се валидира и изрази симултантното изравняване на различни стадий на съществуване , които се съединяват с нашето време.Със сигурност може а се каже, че оставането на които и да било във времевата линия на 12:60 е ограничение, докато преместването във времевата линия на 12:20 ни дава неограниченост и Не отделянето ни от цялата Вселена.

ancient astronauts meeting

Пътуващият във времето говори

Казаното до тук не трябва да ни шокира, ако вземем предвид факта, че Pacal Votan бил известен като Маг на Времето и математиката. Той я прилагал  като език за да създаде мост , които разделя човешкия опит и ни дава възможност да преминем в по-висши реалности:

“Всичко е число. Бог е число, Бог е във всичко.”

Математиката като такава ,каквато я познаваме днес изобщо не е била приложима при Майте и Ацтеките и съответно и за Pacal Votan. Елемента, които винаги е липсвал на нашето време е понятието: магия защото  само чрез нея можем  за да разберем истинския смисъл на математиката, които е че тя Абстрактна наука и борави с абстрактни понятия, от които само част се манифестират в нашата реалност, поради нисшето измерение в което се намираме и гравитационния фактор.

Какво казва Pacal  за дните на цикъла в които живеем сега?  Интересен въпрос но за начало ще кажем, че казва, че човечеството ще се откъсне от законите на естествения ред чрез използването на изкуствено време и ще стане зависмо от материалните ценности, ставайки игнорантно за свещенната взаимозависмост с природата, която е цялото Творение. Настоящият 5 Световен цикъл е познат като “Триумф на материализма” и “Трансформиране на материята” и отговаря на  Тон 12 LAKA от календара на 13-те Луни.

Pacal също е знаел, че човечеството трябва да се събуди от амнезията си и да възстанови своята връзка със универсалното време 13:20, чрез приемането му с което ще премине отвъд ограничената духовност на материалистично центрирното време на илюзията  12:60 и Истината трябва да се знае : Времето не е пари. Времето е изкуство защото от него произлиза всичко останало.

Грешка във Времето

Дори за обикновенния наблюдател  е лесно да се забележи, че с изобретяването на часовника такъв , какъвто го познаваме , ние ‘раждаме’ чудовище чрез фалшивата идея, че Времето е извън нас и не можем да го контролираме. Ако времето е нещо , което можем да наблюдаваме като  календара с неговите блокчета или тиктакането на часовника, които отмерва  ‘отлетялото време’ ,чрез линеарно смесване на тотална ОТКЪСНАТОСТ  от естествените органични процеси на природата, които просто стават някак си извън нас. Откъснатостта от естественеото време и циклите на създаването основно показва нашата настояща невъзможност за достъп до Висшето ни Аз , което е наша наследена ‘вътрешна технология” до която имаме рожденно право. Замислете се дали някога сте замисляли изобщо за подобна възможност?

За да изясним, какво е било мистериозното съобщение на Pacal Votan за нас и времето в което пребиваваме можем да направим сравнение с това , което се случва в началото на 13-ия последен бактун на цикъла започнал в 1618 г. и завърващ в 2012 г.. Човечеството е влязло в този финален цикъл по времето на Папа Григорий 13 , по което време било представена 12 месечната Грегорианска система или през 1582 г. Случайно акуратността на механичните часовници станала напълно перфектна около 1600 г.

Между тези 2 инструмента и тяхната комбинирана употреба се ражда научната революция и материализма управлявани от механизираното време. Разбира се, без тези два инструмента индустриалната революция и всичките ни технологични открития не биха се състояли, макар,  че и подобно твърдение е под въпрос имайки се пред вид че всяка технология е дошла от други пространства на първо място като идея и на второ тази идея щом я има то значи вече е Материализирана в друг свят. В този смисъл ние сме много изостанали във времето и революция като дума звучи подходящо дотолкова, доколкото сме последно финиширащи на финала по открития във Вселената. Това също означава, че пътя от Идеята до нейното материализиране ТРАЕ стотин години според времето 12:60.

Замислете се всяко откритие като такова откъде идва на първо място като идея? Как така хрумва нещо на някого а на вас никога относно изобретяването на нещо фундаментално? Възможно ли е е винаги вие да се аутсайдер по отношение на думата ГЕНИАЛНОСТ?

Човечеството не може повече да очаква да продължи със същата скорот с която технологичния ни прогрес се разгръща без да получим кореспондиращо ниво на МЪДРОСТ , която сега клони към катастрофа. Бизнеса както обикновенно е “сляп път без изход’ и се замислете за кръстопътя на изборите ни които имаме пред себе си. Няма очевидна причина и отговор на въпроса : Защо не можем да напрвим преход от сегашното ни състояние на тази прекрасна планета с правилното използване на специализираните технологий за връзка с нашата вътрешна божествена технология и да създадем “Рай на Земята” или изобщо да излетим от нея.

Игралната Дъска на Телектонон

Игралната дъска на Телектонона е карта на нашата Слънчева система разбирана от гледна точка на космологията на телепатията.

 Отбелязването на дните на дъската ви учи на 4-измерната наука на синхронометриката -или измерването на синхронността. Синхронността е как ние изпитваме телепатията върху себе си. Ако звездния ви глиф попада в дясно трябва да се задвижите според дясната част по посочените линии ако попада в ляво се движите по лявата страна на дъската. Ако попада извън дъската вие имате по-голяма вибрация и сте използвани за свръзка на другите глифове. Тази дъска има за цел единствено да нареди личните ви кармични схеми с всички хора около вас. Вие всички общо заедно правите отделна схема или модел на движение. Забележете, че Соларния кармичен поток започва от OC или Синьо куче. Това означава, че хора родени под този глиф имат способността на Пророци.Галактичния кармичен поток започва с Ahau или Жълто Слънце и това означава, че вие се връщате назад във времето с прераждания в бъдещето.

20- дневен цикъл:Галактични/Кармични и Соларно/пророчески Потоци

Всеки от 20 Соларни печата кореспондират на една планета от 10 планети в Слънчевата система, по 2 -печата за планета /10-тата планета започва ‘унищожената планета’ или Малдек, която сега е в Астероиден пояс/.

  • Галактичния/ Кармичен поток е Дъха на Слънцето -Kinich Ahau от енергия идваща в Слънчевата система от друга галактика.
  • Слънчевия/Пророчески поток е извън Дъха на Kinich Ahau, изпращайки Соларната енергия обратно към Галактиката.

 

interplanetaryholon

 20-дневна Алфа-Омега Презареждаща верига

witchcraft

 

20 дневния цикъл описан чрез Звездните глифове на Оракула на Майте също създава от вас нещо подобно на слънчева батерия която се презарежда и тръгва от Жълто Слънце 20 Ahau и стига засега до стойността 99 Perpetual I, което ви задвижва всъщност под всякакви форми защото 99 е магическо число и е свързано със схемаата показана по-долу, която е вид телектононна дъска. Чрез тази схема вие можете да се презареждате сами себе си непрекъснато с енергия на много нива. Например ако забравяте често, ако сте разсеяни, ако нямате настроение или изобщо цел в живота това може да бъде променено.

heaven-earth-telectonon-board

Телектононните дъски са били винаги част от историята на всяка цивилизация и те съществуват под безкрайно много форми навсякъде по Земята и в различен мащаб. На нас непрекъснато ни е изпрщана информация и обновяването и от Небесата под формата на геометрични форми в житни кръгове например, които са съобщения за нов вид вибрациий , които с активирани в Небесата и са действащи на Земята. Разбира се те са кодирани под най-различни форми и степени но не са неразбираеми за хора, които се интересуват от вида съобщения, които те съдържат.

Основното съобщение е винаги обаче свързано с употребата им за лични нужди свързани с израстване на нашето осъзнаване и придобиване на знание и мъдрост, които са необходимите условия за всеки тръгнал по пътя на Война. В този сайт сме се опитали доколко можем да събираме всякаква информация и да я свързваме част по част като пъзел с единствената цел да оформим обща картина на гледна точка на някакъв тип Вселена свързана с автора. За да откриете собствената си Вселена е нужно просто по подобен пример да изработите различни видове телектонони дъски и към тях всякакви видове геометрични форми видно от картинката , в които вие кодирате най-различна информация за вашата лична представа за Вселена. В този смисъл творчеството е абсолютно свободен елемент като форма за изразяване на идея, защото за да оформим всяка идея винаги трябв да взаимстваме елементи ,които са създадени от други автори.

Tака Alpha и Omega образуват огромна верига от образи и идеи, които ви помагат да съедините пъзела на собствения си живот и д извървите земния си път така, че да стигнете точно до целта която сте планували преди да се родите.

alpha

28-дневен цикъл на Присъединяване на Небето към Земята

Hepta Mind

Telektonon board+Thirteen moons legend heptad week-month

Това е основата на 28 дневен цикъл на Календара на 13-те Луни. 28-дневния цикъл представлява верига, която свързва Земята с Уран и следването и показва как нашето съзнание поправя повредите по каналите на нашата Слънчева система  наречена Velatropa 24, което позволява на нашето Слънце  “Kinich Ahau” /Velatropa 24.3/ да звучи в Петия акорд на силата. Това е звездното предназначение на Календара на 13-те Луни и 28-дневния цикъл.

16-дневен Куб /CIB/ на Пътуването на Война

Кубът на Закона, наречен още кубът на Вселената е описан тук и представлява система за измерване на реалности и тяхното паралелно придвижване. Така си представете, че вие съществувате в много реалности в които се Придвижвате без да знаете това. Тази идея е представена от филма Oblivion и чрез него може да схванете как е структуриран живота ни. Кубът на Закона е свързан със Златната Спирала на Фибоначи и Пътищата, които Всеки войн тряба да извърви в Дървото на Живота и Смъртта в Кабала описано тук.  Това е налажително защото по този начин се свързвате с т.нар. Anti Shanti records , които са част от Акаша и представляват символа –The Endless knot  част от системата в Будизма Ashtamangala, описващ животите ви в различните реалности. Така на нас ни се дава възможност да Познаем Себе си и да стигнем до Изходната точка или Откъде сме тръгнали в многото си прераждания , която стига до 2013 г. в която започва 14 Катун на цикъла от Бактуни. В тази връзка е добре да разберете смисъла на понятието Катун /или това е също термин свързан с индоевропейците/извън числовите му стойности и да решите дали искате да ‘участвате в него” или да бъдете свързан с идните 60 г. от живота на Земните същества.

В Дните 7 и 22 на всеки 28 дневен лунен месец вие имате възможността  да практикувате вашите телепатични сили на събудена интелигентност и пророчества. Деня 25.07 познат като Ден Вън от времето информцията между Небесата и Земята се засилва като поток и в този ден стават Чудеса. Само показаните глифове имат тази способност и се считат за Войни на Духа.Числата отбелязват периоди на време за които вие трябва да преодолявате определени задачи поставени ви от Духа. Те имат за цел да разширят вашия мироглед и да ви обучат на специфични дейности.

Добре е да се запознаете и с основните 5 елемента, които са само част от Алхимичните елементи, важащи за нашата Вселенска схема. Обърнете внимание най-вече на Дървния елемент описан като  Hepta Mind, които всъщност ни представя Хепта Лунния Календар даващ ни Свободата, която търсите.

omega

IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.