The 8 Flying Stars

Written by probationideadlyi on September 7th, 2011. Posted in Feng Shui

8-те вида ки са познати като Осемте Странстващи или летящи Звезди /You Xing/. От следната таблица подробно ще разберете  името  на всяка звезда, фазата с която е свързана, степента на късмет и описание на нейното Ки. Буквата F- щастлива ки, F1-благоприятна звезда и F4-най-благоприятна звезда. И обратно H-вредна Ки, с H1-вредна звезда и H4- най-вредната звезда.

В зависимост от това към коя триграма принадлежите, всяка от 8-те посоки е или благоприятна или вредна за вас в определена степен.

В системата на 8-те Дома и системата на Летящите звезди на фън шуй, термина ‘Звезда” се използва за представяне на тялото на Ки. Тези звезди са често обозначени с номер и цвят за да ни помогне да разберем вида на Ки които представляват и начините по които ни въздействат.

4-те Позитивни странстващи звезди

1. SHENG QI“‘Генерища живот”-Елемент Дърво-Просперитет и уважение

В класическите фън шуй текстове , тази звезда е наричана Tang lang или “Алчния вълк”. Асоциира се с Дървения елемент и управлява успеха, авторитета, статуса и аспектите за богатство в живота ни. Въпреки,  че е добра звезда влияеща на кариерата ни и нуждите ни свързани с богатство, тя не влияе за останалите ни активности.

2.YAN NIANпредставлява дълголетие и удължени години- Елемент Метал– Добро здраве и хармонични връзки

Оригиналното име на тази звезда е Wu Qui или “Военни изкуства’ Асоциира се с металния елемент и с добрите връзки с другите хора. Управлява комуникациите и аспектите на семейната хармония и домашна благословия.

3.TIAN YI“Небесния доктор” Елемент Земя–  Дълъг живот и романтични връзки

В класическите фън шуй текстове , тази звезда е наричана Ju Men или “Огромна  врата”. Представлява Земния елемент и се свързва с присъствието на благородни хора, статус и перспективи за здраве. Добра звезда за почивка и обединяване на силите, или когато някои има нужда от помощ от наставници в кариерата. Влияе още на способността ни да убеждаваме другите, затова се асоциира с благородство.

4.FU WEIноси стабилност, приведена позиция- Елемент Дърво–  Мир и Стабилност

В класическите фън шуй текстове , тази звезда е наричана Fu Bi и означава “помощник”. Асоциира се с Дървения елемент и носи спокойствие и мир. Добра звезда за медитация, концентрация и обучение.

4-те позитивни странстващи звезди са балансирани от 4 негативни звезди. Независимо кога , ако е възможно да установите положението на входната врата, спалните и кабинетите където позитивните странстващи звезди са локализирани и да локализирате помещенията като килер или баня където се намират негативните звезди.

4-те Негативни  странстващи звезди

5.HUO HAIноси премеждия- Елемент-Земя–  Нещастие

По ирония на съдбата, класическите текстове я наричат Lu Chun -“Награди”. Представлява Земния елемент и се свързва с премеждия, загуба на богатство, внезапно нещастие, промени или главоболия и пречки в работата. Като цяло тези неуспехи са повече неудобство, отколкото заплаха и ние можем да преодолеем  ефектите на тази звезда чрез изборите които правим.

6.WU GUI“5-те Духа”-Елемент- Огън-Съдебни спорове, инциденти , нараняване, Огън

Класическото име на тази звезда  много странно се превежда като “Целомъдрие” и е асоциирана с Огнената фаза. Носи измяна, клюки, слухове, ‘нож в гърба’, присъствие на дребнави хора и дори увъртане и саботаж. Тази звезда може да причини нелоялност и несъгласие сред членовете на семейство. Негативните външни форми като колони или назъбени покриви показват къде се намира тази звезда и къде може изостри повече последиците от действието и.

7. LIU SHA “6 Убийства-Дявола”- Елемент-Вода– Зловредни сблъсъци, пропаднали връзки

Класическото име на тази звезда е Wen Qu -“Литературни изкуства”. Асоциира се с фазата на Водата и с напрежения като съдебни дела, наранявания на тялото, обири, скандали, прелюбодейство и дори нужда от операция. Мястото на което се намира тази звезда може да ни помогне да намерим къде е най-вероятно да ни засегне несполуката.

8. JUE MING “Тежка съдба”- Елемент-Метал– Край на живота

Класическото име е Po Jun или “Счупен войник”. Свързва се с Металната фаза и със злополуки и болести. В някои случаи когато е възбудена от негативни външни форми, тези инциденти или болести може да бъдат фатални.


Но как можете да определите коя посока отговаря на Sheng Qi например?

Следните таблици ще ви ориентират:

Осемте Владения и Късмета

Формулата на 8-те Владения се използва като метод във фън шуй. Освен , че можете да изчислите  своето  Куа число, може  да видите добрите и лошите посоки за себе си. Тази формула се използва и за определяне 8-те типа домове определени според посоката , където са разпределени енергиите на късмета. Дали дома ви е добър или лош за вас, зависи от съвместимостта на Куа числото ви с това на дома ви. Когато говорим за фън шуй на дома , щастливите или нещастните сектори обикновено се отнасят до всеки които живее в дома, независимо от Личното му Куа число. Въпреки това, всички домове винаги ще влияят по-добре на някои жители отколкото на  други, а това зависи от съвместимостта на техните Куа числа. Независимо от това, има метод които гарантира, че домът сам по себе си е така разположен , че максимално да осигурява индивидуалното разпределение на късмета.

8-те типа домове показани по горе, описват вида късмет за всяка страна на дома , базирано на първичните и вторични посоки на компаса. Има 8-вида домове базирано на посоката на разположение на къщата. В 8-те Владения , лицевата посока на дома е обикновено същата с лицевата посока на входната врата. Ако сградата в която живеете има добре дефинирана посока и добре поставена входна врата , можете да приемете, че лицевата посока входната врата на блока ви. След като установите посоката , може да откриете коя карта се отнася за вашия дом.

Според формулата на 8-те Владения, обикновено е много благоприятно да има вода пред предната част на  дома , тъй като това винаги ще повиши Sheng Qi или късмета за растеж на живущите.  Sheng Qi означава  разширяване и постоянно подобрение- богатството се разширява в степени нагоре. Но за да се гарантира това, е необходимо да има вода в близост до входа на дома и ще забележите, че във всеки дом, сектора  които е най-късметлийски е винаги в лицевата посока. Този тип късмет-Sheng Qi– винаги се възползва от физическото присъствие на вода. Причината за това е, че елемента на Sheng Qi за късмет е Дърво, което се облагодетелства от присъствието на Вода.

Също може да забележите, че  разпределението на късмета в различните сектори се отличава за всеки дом.

Щастливите сектори на дома ви са:Sheng QiYan Nian- Fu Wei- Tian Yi. Тези сектори трябва да бъдат  подсилени както следва:

    1. За късмет и успех

-се активира сектора на Sheng Qi, които винаги се намира в  лицевата страна на дома ви или входната врата.

  1. За късмет в отношенията /брак, любов, романтика/ – се активира сектора на Yan Nian в дома ви. Може да използвате също символи на взаимоотношенията и разбира се мощни кварцови кристали или аметист  и пазете този сектор чист.
  2. За здравословен късмет– се активира Tian Yi. Добре е да използвате ярко осветление за този сектор и също символи на доброто здраве са винаги благоприятни тук.
  3. За късмет в личностното развитие-активирайте посоката в която се намира Fu Wei. Ще бъде благоприятно да поставите тук воден елемент или символ. Добър избор е малък фонтан с вода спускаща се бавно от малки камъчета или скали. Много щастлив сектор за всеки които се занимава с обучение.

Нещастните сектори на дома ви са: Huo HaiWu Guai -/ 5-те -духа/- Lui Sha -/6 убийства/- Jue Ming– /тотална загуба/. Тези сектори в дома ви имат потенциал да донесат нещастие и трябва да бъдат подтиснати. Ако имате wc, кухня или дрешник  в тези сектори, това е чудесно защото ще подтисне лошия късмет на местоположението. В противен случай , трябва да направите следното:

  1. За да подтиснете късмета на Huo Hai-поставете растение в този сектор.
  2. За да подтиснете късмета на Wu Guai– поставете съд с Ин вода на мястото. Неподвижната вода съдържа силата на мълчанието на 5-те духа и при определени обстоятелства, водата когато е активирана може да накара духовете да донесат злато в дома. Това е възможно само при определени обстоятелства.
  3. За да подтиснете Liu Sha– ще имате нужда от изобилие на Земна енергия в този сектор. Пазете мястото чисто и декорирано с кристали и камъни-това е един от начините. Присъствието на камъни е винаги добро противодействие за енергията на  “6-те убийства’ , според формулата на 8-те Владения.
  4. За да подтиснете късмета на Jue Ming– ще ви трябва присъствие на Огнена енергия, свещи или червени лампи-чудесен избор за да се справите с енергията на тоталната загуба. Приемете енергията на тази звезда на сериозно, тъй като нейните ефекти са винаги много силни.

Как да определите “Мъртвата” или “Убиваща” енергия на Ки в секторите на дома ви?

Ключът за използване на фън шуй картата е да се научите да правите разлика между различните видове вредна енергия. Не е трудно да се научите да разчитате фен шуй картата и картата на късмета създадени чрез различна формула. Ако се използва формулата за 8-те Владения, най-вредната енергия в една къща е мъртвата или убиващата като има разлика между тях.

Мъртва Енергия

Мъртвата енергия ви влияе и ви  насочва  от  растеж към мъртъв застой. Обикновено е определена като сектор от дома които е засегнат от лошия късмет на Ки енергията. Тези които п

IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.