Muerto mechanico

Muerto mechanico a-pocal

Muerto mechanico a-pocal

Muerto mechanico a-pocal
Jalamundi menjemput Parvati

Jalamundi menjemput Parvati

Jalamundi menjemput Parvati

Ерата на Водолей

Ерата на Водолей

Historie d\'amur

Historie d'amur

История на Анунаки

Historie d'amur

21

РОДЕНИТЕ НА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВО ЧИСЛО

Съставящите това число са представители на планетите Луна и Слънце. Луната е жената, а Слънцето ­ мъжът. Според число­вия анализ и прогноза, Луната е романтична, емоционална и чув­ствителна, докато Слънцето символизира амбиция и успех. Сборът на двете числа е три, което е преувеличено число 1 ­ дик­татор. Виждаме, от една страна, мечтателя с богато въображение, чувствителен и артистичен, а от друга ­ водача ­ амбициозен, по­ложителен и силен. Това е едно добро съчетание. Положителни­те качества на числото 1 противодействат на слабите качества на числото 2 и смекчават диктаторските качества на числото 3. Обикновено такива хора имат успех в живота, защото пртежават мисъл, въображение и план и за разлика от числото 2 или 20, осъществяват идеите си.

Емоции и секс

Емоционалният живот на притежаващите 21 е пълен, защото имат склонностите на числото 2, както и енерги­ята на числото 1. Нуждаят се както от душевно, така и от физи­ческо стимулиране. Макар че не са твърди като числата 1 и 3, те са по­силни от числото 2 и се нуждаят от физическо удовлетво­рение. Това ги прави задоволителни любовници, защото отклик­ват на партньора си и душевно, и физически и ако той не е сексуално силен, ще могат да го задоволят и в двете отношения. Те имат сравнително силно желание за секс, без да са твърде взискателни, и могат да общуват душевно, което винаги ги пра­ви по­интересни.

Отрицателни качества

Числото 21 има две лица ­ песимист и диктатор. Те са противоположни и могат да направят живота на числото 21 нещастен. Притежаващите това число са обикновено избухливи и си създават врагове. Поради склонността си към меч­ти пропускат добрите възможности в живота. Това води единст­вено до потиснатост и депресия. В потивовес на това е диктаторът, който трябва да постига своето. Вследствие на това. те отхвърлят съветите и налагат волята си на околните.

Хармонични взаимоотношения

Числото 21 се разбира относи­телно добре с повечето хора, защото има магнетизма и енергия­та на числото 1, както и чувствителността на числото 2. Внимателни са и гледат да не наранят чувствата на другите, за­щото самите те са чувствителни и знаят от какво боли. Обаче жилката песимизъм може да дразни и ги изправя пред опасност­та да загубят приятелите си, ако твърде много се облягат на тях. В същото време те имат диктаторски наклонности (влиянието на числото 3) и искат да става по­тяхному. Техните партньори и последователи трябва да бъдат опорни стълбове, на които да се облегнат. Числото е противоречиво по природа и партньорите на 21 трябва да могат да усещат настроението на другия и да отк­ликват по нужния начин. Докато изискванията към секса не са твърде големи, всичко е наред.

Болести

Родените на тази дата страдат от чревни разстройс­тва.

Лекове

Редовната диета трябва да включва краставици и тик­ви. Трябва да приемат много мед.

Съвети

Числата 21 обикновено успяват благодарение на щас­тливото съчетание на числото 1 в тях. Но трябва да се пазят от отрицателно мислене и налагане на мнението си върху другите. Ако успеят, постигат успех в голяма степен, защото имат нуж­ната енергия, както и ум. Трябва само да развият своята воля и увереност и да се стремят да обуздават склонността си към аро­гатност.

Скъпоценен камък

Перла

Метали, носещи щастие

Всякакво съчетаване на метали за ро­дените под това число, е сполучливо.

Цветове, носещи щастие

Цветът, носещ щастие на числото 21, е сив или светлокремав.

Щастливи числа
  • Простите числа 21 и 3.
  • Съставните числа 11, 29 и 30.
  • Съставните числа на 1 ­ 10 и 28.
  • Съставните числа на 3 ­ 12, 21 и 30.
Неблагоприятни числа

Числото 4. Това е силно песимистично число и само засил­ва песимистичните склонности на числото 21.

  • Съставните числа на 4 ­ 13 и 21.
  • Простото число 5. Това число експлоатира числото 21.
  • Съставните числа на 5 ­ 14 и 23.
Благоприятни дати

Добрите дати за родените под влиянието на това число са 2, 11, 20, 3, 21, и 30 ден на месеца.

Неблагоприятни дати

Неблагоприятните дати за родените под влиянието на това число са 5, 6, 13, 23.

Благоприятни дни

Благоприятните дни за числото 21 са поне­делник и четвъртък.

Неблагоприятни дни

Неблагоприятните дни за родените под влиянието на това число са вторник и събота.

Благоприятни месеци

Благоприятните месеци за родените под влиянието на това число са март, август и декември.

Неблагоприятни месеци

Родените на 21 число на месеца тряб­ва да пазят здравето си през февруари, юни и септември.

Коментари (201)

Оставете коментар

Back to Top