Muerto mechanico

Muerto mechanico a-pocal

Muerto mechanico a-pocal

Muerto mechanico a-pocal
Jalamundi menjemput Parvati

Jalamundi menjemput Parvati

Jalamundi menjemput Parvati

Ерата на Водолей

Ерата на Водолей

Historie d\'amur

Historie d'amur

История на Анунаки

Historie d'amur

29

РОДЕНИТЕ НА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЧИСЛО

Числото 29 е труден характер. От една страна, числото 2, а от друга ­ числото 9. Те са две противоположни числа, а сумата на двете е отново 2 (2 + 9 = 11 =2). Това дава нежната и песи­мистична природа на числото 2, от двете страни на числото 9, ко­ето е властен и бунтовен характер. Два пълни контраста. Тук не трябва да забравяме факта, че сумата на двете числа е 11. Прос­тото число, произтичащо от числото 11, е несъмнено 2, но само­то число 11 влияе доста върху характера на родените 29. Съчетанието на двете ги прави деспотични и амбициозни. Тези черти изпъкват на преден план в живота на хора с това число. Числото 2 има въображение и творческа природа и е изпълне­но с чувствителност и романтизъм. Числото 9 е властно и борец докрай. То е число на планетата Марс, бога на войната.

Можем лесно да си представим конфликтите в душата на числото 29. То­зи конфликт ги прави трудни хора, защото редуват деспотичност с покорност. Те са силно амбициозни и довеждат плановете си докрай. Но ако в някакъв етап бъдат победени, рухват като картонени кули. Изключително интелигентни, обикновено правят блестяща академична кариера. Способността им да организират и админис­трират е почти феноменална и ефикасността им е от най­висш по­рядък. Всички тези фактори се съчетават и ги водят до успех в живота. Те стигат до крайност, за да постигнат целта си, която е много висока и не се задоволяват с второто място.

Емоции и секс

Числата 29 имат дълбоки и трайни чувства. Не се влюбват лесно, но когато се влюбят, е до живот. На техните партньори обаче им е трудно, защото връзката им с тях предполага деспотичност и покорност. Те имат романтична жилка от числото 2 и във всичките си връзки се стремят към човек, който ще им бъде душевно равностоен. Мечтателят в тях превръща емо­ционалния им живот поръсен със звезден прах и облян в лунна светлина, което ги прави още по­ -дълбоко привързани.

Те не се чувстват напълно удовлетворени, докато не придадат романти­чен характер на човека, в който са влюбени. Хората с число 29 са силно сексуални, но страдат от комплек­са на числото 9 в това, че не могат да изразят сексуалното си же­лание. Имат погрешното понятие, че желанието им за секс уронва достойнството им и че да се показва нуждата от секс е проява на слабост. Ето защо чакат партньорът да поеме инициативата. Те не искат агресивен партньор, а само такъв, който пръв изразява желание за секс.

Отрицателни качества

Доминиращата черта на числото Два­десет и девет е стълкновението между амбиция и неувереност. Притежаващите го имат ум, нужен за успех, но им липсва гръб­нак и енергия. Те се нуждаят от подкрепа, но я отхвърлят като слабост. Биха искали да командват, но са твърде плахи, за да се наложат.

Всъщност са един вързоп от противоречия, но трябва да се научат да се самонализират и да развият положителните си качества. Ако не го сторят, ще продължават да се лутат и успе­хът, към който се стремят, ще продължава да им убягва. Нало­жително е за числото Двадесет и девет да се научи да привежда мислите си в действие, защото притежава интелигентността на 2, но да престане да е мечтател и да действа.

Хармонични взаимоотношения

Числото 29 не е лесно за връз­ка, защото се състои от две пълни противоположности. То е сил­но властно число, а такива хора никога не са истински популярни, дори ако ги уважават за силата на характера им. Редом стоят по­датливостта на числото 2 и склоността му да се обляга на дру­гите. Тази склонност не е силно изявена и обикновено се проявява в търсене на одобрение за делата си, но не отива по­нататък. Склонността да налагат волята си на другите ги прави непопу­лярни и им печели много врагове. Обаче тяхната интелигентност, практическо мислене и решителност печелят уважението на окол­ните.

Болести

Хората, родени под влиянието на 29, са склонни към заболявания на черния дроб и на червата.

Лекове

В диетата препоръчително е да се включат ряпа, крас­тавици, пъпеши и тикви.

Съвети

Хората, родени под влиянието на това число, трябва да бъдат третирани с изключителна предпазливост и такт. Те са силно чувствителни и песимисти и се довеждат до състояние на дълбока депресия, като карат околните също да страдат. Ето за­що през цялото време трябва да са ангажирани с творчески тър­сения, за да нямат време за размисъл и изпадане в депресия.

Те трябва да се опитат да развият логическите си способности, за да могат със силния си ум да подредят нещата, вместо винаги да гледат мрачната страна на живота. Ако не го сторят, ще бъдат склонни към срив и следователно ще страдат още повече.

Скъпоценен камък, носещ щастие

Камъкът, носещ щастие на числото 28, е диамант или  зелен нефрит. Носещият го трябва да внимава камъкът да е в постоянен допир с кожата, иначе ефек­тът се губи.

Метал, носещ щастие

Металът, носещ щастие за родените под влиянието на това число, е сребро, което трябва да се събетава с рубин.

Цветове, носещи щастие

Бяло и розово.

Щастливи числа
  • Простото число 2.
  • Съставящите простото число 2 ­ 11, 20 и 29.
  • Простото число 9.
  • Съставящите простото число 9 ­ 18 и 27.
Неблагоприятни числа
  • Простото число 5.
  • Съставящи числото 5 ­ 14 и 23.
  • Простото число 3.
  • Съставящи простото число 3 ­ 12, 21 и 30.
  • За другите числа може да се каже, че са неутрални.
Благоприятни дати

Благоприятните дати за това число са 2 и 9 ден на месеца.

Неблагоприятни дати

Неблагоприятните дати за родените под влиянието на това число са 5, 14, 21, 30.
Благоприятни дни

Благоприятните дни за родените под това число са понеделник и четвъртък. Ако тези дни се паднат на ня­коя от благоприятните дати, ефектът се усилва.

Неблагоприятни дни

Неблагоприятните дни за родените под влиянието на това число са вторник и сряда.

Благоприятни месеци

Благоприятните месеци за родените под влиянието на това число са март, август и ноември.

Неблагоприятни месеци

Неблагоприятните месеци за родени­те под влиянието на това число са февруари и юли.

Коментари (264)

Оставете коментар

Back to Top