Apples of deceit

Written by probationideadlyi on September 10th, 2011. Posted in Chinese

hey kki

Като допълнение към комбинацийте на връзки, има допълнителни Кармични астрологични връзки на взаимоотношения между знаците, които образуват определени  зависимости съобразени със системата за кармата на Акаша.Това е връзката между източния и западния зодиак и тези комбинаций са описани като Forbidden fruits

 • Apple-Apples appear in many religious traditions, often as a mystical or forbidden fruit
  • Golden or Chinese ApplesHercules Apple-The Greek hero Heracles, as a part of his Twelve Labours, was required to travel to the Garden of the Hesperides and pick the golden apples off the Tree of Life growing at its center . Proverbs 25:11 -In some languages, oranges are called “golden apples” or “Chinese apples”
  • Poison Apple-The “Poisoned Apple” is a blood-red apple which, when bitten, will send its victim into the “Sleeping Death”. A victim of the Sleeping Death can only be revived by love’s first kiss. It is used by the Witch in an attempt to do away with Snow White in Snow White and the Seven Dwarfs. The Poisoned Apple is also well known as Snow White’s trademark object
  • Love Apple-For instance, when tomatoes were introduced into Europe, they were called “love apples”
  • Earth Apple-In one Old English work, cucumbers are called eorþæppla (lit. “earth-apples’)just as in  the words for potatoes mean “earth-apples” in English
  • Sheep /Goat Apple-The Ancient Greek word “μήλον” (mēlon), now a loanword in English as melon or water melon did not mean, in Homer‘s time, apple, the pomaceous fruit, but sheep or goat
  • Apple Evil Malum of Adam-In Latin, the words for ‘apple’ (“mālum“) and for ‘evil‘ (“malum“) are nearly identical. This may also have influenced the apple’s becoming interpreted as the biblical ‘forbidden fruit’ in the commonly used Latin translation called “Vulgate“. The larynx in the human throat has been called Adam’s apple because of the folk tale that the bulge was caused by the forbidden fruit sticking in the throat of Adam. The apple as symbol of sexual seduction has sometimes been used to imply sexuality between men, possibly in an ironic vein.
  • Christ Apple-The notion of the apple as a symbol of sin is reflected in artistic renderings of the fall from Eden. When held in Adam’s hand, the apple symbolises sin. But, when Christ is portrayed holding an apple, he represents the Second Adam who brings life. This difference reflects the evolution of the symbol in Christianity. In the Old Testament, the apple was significant of the fall of man; in the New Testament, it is an emblem of the redemption from that fall. The apple is represented in pictures of the Madonna and Infant Jesus as another sign of that redemption
  • Worm Apple-It is a long-standing tradition in many tribal communities that the first born child of any couple shall be presented with an apple randomly picked from a tree by their paternal grandparents on the day of their birth. If the chosen apple is sliced open and revealed to have a worm inside, it is a bad omen and on their 21st birthday, the child must perform a dance to the fruit gods to spare the lives of their own offspring
  • Celtic AppleCeltic mythology includes a story about Conle who receives an apple which feeds him for a year but also gives him an irresistible desire for fairyland
  • Thorn Apple of Angle’s Moonflower Trumphet Datura is called ‘thorn-apple-They are known as angel’s trumpets, sometimes sharing that name with the closely related genus Brugmansia, and commonly as daturas. They are also sometimes called Moonflowers, one of several plant species to be so.Datura through Latin and Hindi:”jimson weed” and belongs to the classic “witches’ weeds”, along with deadly nightshadehenbane, and mandrake.Most parts of the plants are toxic , and datura has a long history of use for causing delirious states and death. It was well known as an essential ingredient of potions and witches’ brews
 • Grape: 2½º-> 0º->15½º>26½º
 • Fig
 • Pomegranate: Red Garnet /Pyrope/ 9½° –Soap Star Ruby  7½°
 • Wheat:   26½°–  9½°
 • Mushroom
 • Flesh

и всички те отделно и заедно с причинители на някакъв вид проблем, които може да се схване в хиляди тълкувания и форми определени от астрологичния аспект на Изкушението.Той е свързан с романтичните връзки попадащи в любовен триъгълник или това е ситуацията в която всеки от нас е бил изкушен да извърши нещо неприлично в нравствен или морален смисъл и носещо логиката на дилема с привкус на драма.Триъглъниците са хармонични отношения на планети и връзки, които работят в хороскопа ни в хармонична цялост на нашето звучене или Тонал. Проблема с тях е, че този тонал или хармония е нарушен в някакви моменти в живота ни,свързан с изневяра и изкушение към трета страна.Така когато вие изневерите на някого с друг неминумо създавате любовен триъгълник, които всъщност е и квадрат,защото често включва две романтични двойки.Това повлича след себе си обратна реакция като последствие, в която ако вие оставите някого заради друг би било логично и с вас да се повтори същия модел на отношения. Това е така, защото основата на която се гради връзка просто е построена върху страданието на някого, които е бил изоставен. Но всичко зависи от обстоятелствата на любовната ситуация в която се намирате.

Въпреки това, тълкуването на тези комбинаций  трябва да се свърже  животни и хора и да се извади общо кратно от връзката им с тези обекти.Това, което свързва знаците с плодове, които се консумират под най-различни форми е интересна игра.С оглед на това какви плодове предпочитаме, ние допълнително попадаме под ударите на Кармата и то не е шега. Във всеки от нас е вградено предпочитането на някакъв плод и храна и ако едно от изброените попада в предпочитанията ни, то ние подлежим на допълнително санкциониране от духа.За да се избегнат недоразумения и грешки относно тълкуването на този текст, на всяка комбинация е раздадена по една ябълка и по един друг плод, такъв какъвто си го представяте.Забранения плод включва и месо и то е единственото , което не расте на дърво и не попада под елемента дърво  на китайския зодиак и следвайки логиката го изключваме като фактор.

Тази задача изглежда непосилна за когото и да е и с оглед натрупаното знание свързани с въпросните понятия.С оглед на матричното мислене образа втъплен в главите ни като форма на ябълка се е загнездил тотално и ние никога не бихме си помислили, че тя може да не е това, което си мислим например.Всичко зависи от гледната ви точка на внимание.Затова тези плодове, които са забранени ще се разглеждат като логична основа или код от думи, образи и теми с които се обозначава нещо старо, което е и ново за някои от нас.

 В тази връзка като комбинаций на отношенията съдържат и обратна страна или триъгълник, изобразен чрез алхимичите триъгълници на елементите и съдържащ самите елементи и знаци  управляащи западния зодиак.Така източния и западния зодиаци се свързват и сихронизират един друг за да се преодолее привидната бездна съществувща като различния в тълкуването на качествата между тях породени от времето в които са синтезирани до пространството в настоящето.Така се образува определена рамка на отношения, която е въведена като модел на действие съдържащ Причина -Следствие като Карма

 • The Golden or Chinese Hercules Apple ingredients:++
 • ->Огнен Триъгълник  на Греха
 • Initiator:
 • Karmic consequence:Double whammy of consequences
 • The Celtic Apple ingredients:++
  • ->Земен Триъгълник на Страданието ∞
  • Initiator:
  • Karmic consequence:Triple whammy of words
 •  The Тhorn Apple of Angle’s Moonflower Trumphet ingredients:++
  • ->Въздушен триъгълник на Молитвата
  • Initiator:
  • Karmic consequence:Quadruple whammy action
 • TheWorm Apple ingredients:++
  • ->Воден Триъгълник на Мунданнния кръговрат
  • Initiator:
  • Karmic consequence: Quintuple lethal karmic blow

 

Тези отношения  са предизвикателства между знаците по друг начин  а именно триъгълиците създават квадратури, които носят карма и ни вкарват в схема на изравняване на енергийте.Въпреки това, източния зодиак специфично разделя знаците на източни и западни като групи и ги описва като несъвместими за партньорска комбинация.

Предизвикателствата  се изразяват в елементите

 1.  + =Водата /Чувството/ ГАСИ Огъня /Действия/
 2.  + = Земята /Стабилност,Здрав разум/ПОТУШАВА Огъня / Действие/
 3.  + =Няма последствия
 4. =Водата /Чувство/ ПОДХРАНВА Дървото /Творчество, стремеж/, но може и да го ‘УДАВИ”

Така се образуват блокирани енергийни схеми заради любовните триъгълници подобни на Бермудски триъгълници в които , хората просто губят Себе си с незнанието къде точно е проблема а той винаги е в комбинацийте на Елементите.

 1. Огън:Плъх—>ДраконМаймуна=Изпарена Вода
 2. Въздух: Бик—->ЗмияПетел=Филтриран Въздух
 3. Дърво:Тигър—->КонСтрадащо Куче=Изгоряло Дърво
 4. Вода: Заек—->КозаПрасе= Изгнило Дърво

 

Tags:

Trackback from your site.

IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.