Vishudha

VISHUDHA or THROAT chakra 

 

Angel -Vishudha-Shud-Havi

Vishudha is blocked most often by Lie 

 

elemental vishudha

Elemental activation: 

dodecahedron

Platonic Solid figure: Dodecahedron  е геометрична фигура кореспондираща на елемента въздух или етер и се слива с мулти-димензионални форми  за да подсили възприятието на неясното или непонятното. Когато тази фигура е стабилна освобождава Лъжта и Измамата и прозирате Истинската природа на всичко.

Protection seal-Vishudha

 

Affirmation: "I EXPRESS my inner truth and keep positive thoughts. I am guided by the divine synchronicity"

 

  • Days: 3-10-17-24
  • Chakra:
  • Moons:
  • Mantra: My Lineage is the Union between both
  • Affirmation: I attain the power of Piece
  • Activation: